Конспект уроку Практична робота Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування

Практична робота Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування. Цілі: навчальна: оволодіти практичними навичками розробки…

Конспект уроку Практична робота Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів Інформатика 9 клас

Практична робота Складання і виконання алгоритмів знаходження сум і кількостей значень елементів табличних величин за заданими умовами. Цілі: навчальна: оволодіти…

Конспект уроку Алгоритми опрацювання табличних величин: пошук елемента з найбільшим найменшим значенням Інформатика 9 клас

Цілі: навчальна: сформувати уявлення про класифікацію задач опрацювання одновимірних масивів; знання стандартних алгоритмів опрацювання одновимірних масивів, вміння використовувати стандартні алгоритми…

Конспект уроку Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів Інформатика 9 клас

Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам, пошук заданого елемента….

Конспект уроку Введення та виведення табличних величин. Елемент керування «багаторядкове текстове поле» Інформатика 9 клас

Цілі: навчальна: сформувати уявлення про властивості і методи компонента Memo, вміння використовувати компонент Memo під час створення програм опрацювання табличних…