Конспект уроку Введення та виведення табличних величин. Елемент керування «багаторядкове текстове поле» Інформатика 9 клас

Цілі:

  • навчальна: сформувати уявлення про властивості і методи компонента Memo, вміння використовувати компонент Memo під час створення програм опрацювання табличних величин у середовищі програмування;
  • розвивальна: розвивати логічне мислення, уміння самоорганізації навчальної діяльності; дослідницькі навички;
  • виховна: виховувати інформаційну культуру та сприяти розширенню кругозору учнів.

Тип уроку: Комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.

Програмне забезпечення: середовище програмування Lazarus, браузер, пакет офісних програм.

Хід уроку

І. Організаційний етап

  • привітання
  • перевірка присутніх
  • перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне обговорення понять: Палітра компонентів,  Інспектор об’єктів, властивості, методи; опис змінних типу одновимірний масив, звернення до елемента масиву за його індексом.

ІІІ. Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя. Ви вже знайомі з властивістю Text компонента Memo (сторінка Standard на  Палітрі компонентів), яка дозволяє працювати з текстом у вікні як єдиним цілим. На уроці ви ознайомитесь із властивостями компонента Memo, які будуть корисні під час роботи з масивами даних.

IV. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор)

Робота з підручником: § 6.1

VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь

Практичне завдання.

Робота за комп’ютером

  1. Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
  2. Інструктаж учителя.

Підручник ст. 163

  • Практична робота за комп’ютерами.
  • Вправи для очей.

VIІ. Підбиття підсумків уроку

Які властивості і методи компонента Memo роблять його зручним інструментом при роботі з масивами даних?

VІІI. Домашнє завдання

Підручник § 6.1 ст. 159-165

ІХ Оцінювання роботи учнів