Інформатика 5 клас Календарне планування 2021-2022 н.р.

Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 5 класу (для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) за новою програмою 2017 року

Календарно-тематичне планування 5 клас

Календарне планування Інформатика 5 клас Ривкінд


Завантажити

Календарне планування Інформатика 5 клас Морзе


Завантажити

Календарне планування Інформатика 5 клас Бондаренко


Завантажити
Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

№ уро-куДата

уроку

Тема уроку

Примітки
Тема 1. Інформаційні процеси та системи
1.Безпека життєдіяльності при роботі з комп’ютером. Інформація, дані, повідомлення.
2.Інструктаж з БЖД. Інформаційні процеси та системи. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини.
3.Інструктаж з БЖД. Апаратна і програмна складові інформаційної системи.
4.Інструктаж з БЖД. Комп’ютер
як пристрій опрацювання даних. Різновиди комп’ютерів.
5.Інструктаж з БЖД. Складові комп’ютерів та їх призначення. Практична робота 1.
6.Інструктаж з БЖД. Операційна
система та її інтерфейс.
7.Інструктаж з БЖД. Файли,
папки та операції над ними. Практична робота 2.
Тема 2. Мережеві технології та Інтернет
8.Інструктаж з БЖД. Комп’ютерні мережі. Локальна мережа. Використання мережевих папок.
9.Інструктаж з БЖД. Пошук інформації в Інтернеті.
10.Інструктаж з БЖД. Завантаження
даних з Інтернету. Авторське право. Практична робота 3.
11.Інструктаж з БЖД. Безпечне користування Інтернетом. Критичне оцінювання інформації, отриманої з Інтернету.
12.Інструктаж з БЖД. Використання мережі Інтернет для навчання.
Тема 3. Опрацювання текстових даних
13.Інструктаж з БЖД. Об’єкти та
їхні властивості. Дії над об’єктами. Основні об’єкти текстового документа. Програмне забезпечення для опрацювання текстів.
14.Інструктаж з БЖД. Введення та редагування символів і абзаців.
15.Інструктаж з БЖД. Форматування символів і абзаців. Практична робота 4.
16.Інструктаж з БЖД. Додавання зображень із файлу та їх форматування.
17.Інструктаж з БЖД. Додавання, редагування та форматування таблиць. Практична робота 5.
18.Інструктаж з БЖД. Однорівневі списки.
19.Інструктаж з БЖД. Сторінки документа та їх форматування.
20.Інструктаж з БЖД. Підготовка документа до друку. Друк документа.
Тема 4. Алгоритми та програми
21.Інструктаж з БЖД. Виконавці алгоритмів та їхні системи команд.
22.Інструктаж з БЖД. Способи опису алгоритму.
23.Інструктаж з БЖД. Програма. Середовище опису й виконання алгоритмів.
24.Інструктаж з БЖД. Типи алгоритмів.
25.Інструктаж з БЖД. Лінійні алгоритми.
26.Інструктаж з БЖД. Реалізація лінійних алгоритмів у середовищі Скретч. Практична робота 6.
27.Інструктаж з БЖД. Алгоритми з повтореннями.
28.Інструктаж з БЖД. Реалізація циклічних алгоритмів у середовищі Скретч.
29.Інструктаж з БЖД. Цикли з лічильником.
30.Інструктаж з БЖД. Цикли з умовою.
31.Інструктаж з БЖД. Складання програм з повтореннями у середовищі Скретч. Практична робота 7.
32.Інструктаж з БЖД. Алгоритми з розгалуженнями.
33.Інструктаж з БЖД. Реалізація алгоритмів з розгалуженнями у середовищі Скретч.
34.Інструктаж з БЖД. Реалізація алгоритмів з розгалуженнями та повтореннями у середовищі Скретч. Практична робота 8.
35.Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

Завантажити календарне планування з інформатики для 5 класу 2021-2022 навчальний рік