Інформатика 8 клас Календарне планування 2023-2024 н. р.

Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 8 класу

Навчальна програма: від 2017 р.

Календарно-тематичне планування 8 клас

Календарне планування Інформатика 8 клас Ривкінд


Завантажити Календарне планування Інформатика 8 клас Ривкінд 1

Завантажити Календарне планування Інформатика 8 клас Ривкінд 2

Календарне планування Інформатика 8 клас Морзе


Завантажити Календарне планування Інформатика 8 клас Морзе

Календарне планування Інформатика 8 клас Бондарнеко


Завантажити Календарне планування Інформатика 8 клас Бондаренко

Календарне планування 8 клас О. Пасічник

Календарне планування з інформатики для 8 класу
(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах)
1Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі.
2Повторення та актуалізація вивченого в 7 класі
Кодування даних та апаратне забезпечення
3Опрацювання даних як інформаційний процес
4Перетворення чисел з однієї системи числення в іншу
5Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду
6Кодування текстових і числових даних. Таблиці кодів символів
7Принципи кодування графічних даних
8Персональний комп’ютер, його основні складові
9Визначення технічних характеристик комп’ютера і апаратних складових
10Конфігурація комп’ютера під потребу
11Історія обчислювальних та комп’ютерних пристроїв.
12Види сучасних комп’ютерів та їх застосування
Алгоритми та програми
13Мова програмування. Історія розвитку мов програмування. Класифікація мов програмування
14Інтерфейс середовища програмування
15Виконання алгоритмів. Етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера
16Символи, ключові слова та ідентифікатори. Оператор присвоювання, введення й виведення даних
17Уведення, виконання і налагодження найпростіших програм
18Типи даних та їх класифікація. Поняття змінної. Стандартні типи даних
19Константи. Вбудовані математичні функції. Арифметичні вирази
20Розроблення програми виконання арифметичних обчислень
21Логічні вирази. Оператори розгалуження
22Вкладені розгалуження
23Оператор вибору
24Оператори повторення
25Оператори циклу з наперед відомою кількістю повторень
26Оператори циклу з наперед невідомою кількістю повторень
27Вкладені цикли
28Поєднання повторення з розгалуженням
29Пошук найбільшого та найменшого серед кількох значеньТА
30Відображення базових графічних примітивів
31Налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування
32Відображення рисунків із зовнішніх файлів
33Основні компоненти програми з графічним інтерфейсом
34Поняття форми, елемента керування, події, обробника події
35Поняття об’єкта в мові програмування, його властивостей і методів
36Елементи керування «напис» та «кнопка»
37Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних
38Підготовка вхідних даних для тестування програм
39Виконання та налагодження проектів
Опрацювання текстових даних
40Формати файлів текстових документів. Створення, редагування та форматування текстових документів
41Пошук та заміна фрагментів тексту
42Створення і форматування текстових документів з графічними об’єктами, списками, таблицями
43Форматування з використанням стилів
44Структура документа. Автоматизоване створення змісту документа
45Колонтитули документа
46Гіперпосилання в текстових документах
47Спільна робота з документом
48Поняття комп’ютерної публікації. Види публікацій. Структура публікації
49Створення і редагування комп’ютерної публікації
Створення та публікація веб-ресурсів
50Веб-сайти. Типи сайтів, їх особливості. Графічний конструктор сайтів
51Планування веб-сайту, дизайн веб-сторінки, принципи розміщення контенту
52Створення та публікація веб-сторінок
53Поняття про структуру веб-сайту. Організація навігації сайтом. Поняття гіперпосилання
54Графічні й мультимедійні елементи на веб-сторінках
55Мова описання гіпертекстових документів. Теги й атрибути
56Створення простої веб-сторінки
57Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці
58Веб 2.0 і соціальні сервіси. Соціальні мережі. Онлайнові спільноти
59Поняття блога й різновиди блогів. Публікація повідомлень у блозі
Опрацювання мультимедійних об’єктів
60Створення, відтворення і сприйняття людиною мультимедійних об’єктів
61Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа
62Кодування аудіо- та відеоданих. Формати аудіо- та відеофайлів
63Створення сценарію відео-ролика
64Захоплення аудіо й відео, створення аудіо-, відеофрагментів
65Побудова аудіо- й відеоряду. Додавання до кліпу ефектів
66Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду
67Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті
68Засоби перетворення аудіо- й відеоформатів
69Презентація виконаних проектів
70Повторення та узагальнення вивченого