Інформатика 9 клас Календарне планування 2023-2024 н.р.

Календарно-тематичне планування 9 клас

Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 9 класу

Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Календарне планування Ривкінд 9 клас


Завантажити календарне планування Інформатика 9 клас 2023 – 2024 навчальний рік

Календарне планування Морзе 9 клас


Завантажити календарне планування Інформатика Морзе 9 клас 2023 – 2024 навчальний рік

Календарне планування Коршунова О.В., Завадський І.О. 9 клас


Завантажити календарне планування Інформатика Завадський 9 клас 2023 – 2024 навчальний рік

 Календарне планування з інформатики для 9 класу
Дата
1 Інструктування з безпеки життєдіяльності та правил поведінки під час роботи в комп’ютерному класі.
2 Повторення та актуалізація вивченого в 8 класі
 Програмне забезпечення та інформаційна безпека
3 Класифікація програмного забезпечення
4 Операційні системи, їхні різновиди. Драйвери
5 Налаштування та підтримка роботи операційної системи
6 Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення
7 Стиснення та архівування даних
8 Резервне копіювання даних
9 Шкідливе програмне забезпечення та боротьба з ним
10 Антивірусні та антишпигунські програми, їх налаштування
11 Основні дії для захисту від шкідливого програмного забезпечення
12 Загрози безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах
13 Інтелектуальна власність та авторське право
14 Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи
 Алгоритми та програми
15 Повторення матеріалу, вивченого раніше
16 Структуровані типи даних
17 Поняття одновимірного масиву (списку)
18 Введення й виведення значень елементів масиву (списку)
19 Способи заповнення масиву (списку) значеннями
20 Типові алгоритми опрацювання даних в одновимірному масиві (списку)
21 Алгоритм знаходження елементів, що задовольняють задані умови
22 Пошук у масиві (списку) за певними критеріями
23 Алгоритм знаходження підсумкових величин
24 Зміна порядку елементів масиву (списку)
25 Алгоритми впорядкування масиву (списку)
26 Підготовка та використання наборів тестових даних
27 Порівняння альтернативних алгоритмів розв’язання задачі
28 Поняття складності алгоритмів
29 Бібліотеки та модулі мови програмування
30 Рішення для окремих частин проєкту у вигляді процедур чи функцій
31 Визначення теми програмного проекту
32 Розробка та тестування програмного рішення
33 Збір та аналіз відгуків користувачів програми
34 Підготовка звіту та презентації проекту
35 Сучасні професії та напрямки у галузі розробки програмного забезпечення
 Опрацювання табличних даних
36 Електронна таблиця як засіб подання відомостей про однотипні об’єкти
37 Умовне форматування
38 Абсолютні та мішані посилання
39 Логічні, математичні та статистичні функції
40 Діаграми. Вибір типу та побудова діаграм. Зображення рядів даних
41 Сортування
42 Прості та розширені фільтри
43 Обчислення підсумків
44 Розв’язування задач засобами табличного процесора
45 Експорт та імпорт електронних таблиць
46 Підготовка наборів даних для перевірки твердження/гіпотези
47 Аналіз даних та представлення результату дослідження
 Бази даних. Системи керування базами даних
48 Поняття та призначення баз даних
49 Системи керування базами даних
50 Подання даних у багатотабличних БД та в електронних таблицях
51 Поняття таблиці, поля, запису, ключа таблиці
52 Додавання, видалення, редагування даних у базі
53 Фільтрація та сортування даних у таблицях
54 Автоматизоване створення запитів у базі даних
55 Переваги використання баз даних в інформаційних системах
 3D-графіка
56 Тривимірна графіка. Принципи тривимірної навігації
57 Класифікація програм для роботи з тривимірною графікою
58 Додавання тривимірних примітивів
59 Операції з 3-D об’єктами
60 Екструдування форми об’єкта
61 Вершини, ребра, грані. Графічні текстури
62 Текстові об’єкти та їх редагування
63 Анімація. Переміщення по кадрах. Шкала часу
64 Рендеринг тривимірної сцени
65 Поняття про 3D-друк
66 Роль інформаційних технологій для розвитку науки й суспільства
67 Планування проекту, збір та аналіз даних
68 Підготовка прототипу
69 Презентація виконаних проектів
70 Повторення та узагальнення вивченого