Конспект уроку Табличні величини Інформатика 9 клас

Цілі:

  • навчальна: сформувати поняття масиву даних, елемента масиву; сформувати вміння описувати масив даних певного типу, звертатися до елементів масиву, вміння організовувати введення і виведення значень елементів масиву засобами мови Object Pascal у середовищі програмування Lazarus під час створення програм;
  • розвивальна: розвивати логічну і зорову пам’ять, просторове мислення при об’єктно-орієнтованому програмуванні; дослідницькі навички;
  • виховна: виховувати інформаційну культуру та сприяти розширенню кругозору учнів.

Тип уроку: Комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.

Програмне забезпечення: середовище програмування Lazarus, браузер, пакет офісних програм.

Хід уроку

І. Організаційний етап

  • привітання
  • перевірка присутніх
  • перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне обговорення понять: принципи роботи у середовищі програмування Lazarus; тип величини, опис величин простих типів.

ІІІ. Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя. Ми постійно стикаємося із сукупностями об’єктів, об’єднаних за певними ознаками, наприклад: футбольна команда, лісовий масив, відомості про середньодобову температуру за тиждень. Ми зазвичай об’єднуємо такі дані в таблиці. Для опрацювання табличних даних у  програмуванні існує  структурований тип даних  масив.

IV. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор)

Робота з підручником: § 6.1

VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь

Практичне завдання.

Робота за комп’ютером

  1. Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
  2. Інструктаж учителя.

Підручник ст. 164-165

  • Практична робота за комп’ютерами.
  • Вправи для очей.

VIІ. Підбиття підсумків уроку

VІІI. Домашнє завдання

Підручник § 6.1 ст. 157-159

ІХ Оцінювання роботи учнів