Конспект уроку Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів Інформатика 9 клас

Алгоритми опрацювання табличних величин: знаходження суми значень елементів; суми або кількості значень елементів, що задовольняють заданим умовам, пошук заданого елемента.

Цілі:

  • навчальна: сформувати уявлення  про класифікацію задач опрацювання одновимірних масивів; знання стандартних алгоритмів опрацювання одновимірних масивів, вміння використовувати стандартні алгоритми для розв’язування задач;
  • розвивальна: розвивати здібності до формалізації; виховувати дослідницький підхід у пізнанні нового, формувати вміння застосовувати отримані знання для розв’язування прикладних задач;
  • виховна: виховувати інформаційну культуру та сприяти розширенню кругозору учнів.

Тип уроку: Комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.

Програмне забезпечення: середовище програмування Lazarus, браузер, пакет офісних програм.

Хід уроку

І. Організаційний етап

  • привітання
  • перевірка присутніх
  • перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне обговорення понять: опис змінних типу одновимірний масив, задавання значень елементам масиву, введення і виведення значень елементів масиву.

ІІІ. Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя. Уявіть себе головним бухгалтером підприємства, який аналізує масив значень заробітної платні співробітників за місяць. Які задачі ви можете поставити при такому аналізі? (Загальна сума виплат; середнє значення; кількість нарахувань із сумою, більшою за певне значення; найбільше значення.) Розв’язування багатьох прикладних задач, що потребують опрацювання сукупності однотипних значень, базується на типових алгоритмах опрацювання масивів. Користуючись типовими алгоритмами опрацювання масивів, ви зможете створювати ефективні алгоритми розв’язування більш складних прикладних задач.

IV. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор)

Робота з підручником: § 6.2

VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь

Практичне завдання.

Робота за комп’ютером

  1. Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
  2. Інструктаж учителя.

Підручник ст. 172-173

  • Практична робота за комп’ютерами.
  • Вправи для очей.

VIІ. Підбиття підсумків уроку

VІІI. Домашнє завдання

Підручник § 6.2 ст. 165-167

ІХ Оцінювання роботи учнів