Конспект уроку Практична робота Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування

Практична робота Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування.

Цілі:

 • навчальна: оволодіти практичними навичками розробки та комп’ютерної реалізації алгоритму для розв’язування поставленої задачі, практичного використання типових алгоритмів для опрацювання масивів; формувати навички самостійної роботи, вміння використовувати ці знання під час розв’язування прикладних задач.
 • розвивальна: розвивати логічне мислення, дослідницькі навички, інформаційну культуру учнів;
 • виховна: виховувати уважність та відповідальність, бажання мати глибокі та якісні знання.

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.

Програмне забезпечення: середовище програмування Lazarus, браузер, пакет офісних програм.

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • привітання
 • перевірка присутніх
 • перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Тестування у програмі MyTestX

ІІІ. Мотивацій навчальної діяльності

— Ви, напевне, вже хочете спробувати застосувати здобуті знання на практиці. Але для цього потрібно пригадати основні терміни й поняття.

 1. Формування умінь та навичок

Практична робота 7. Складання і виконання алгоритму пошуку значень у таблиці в навчальному середовищі програмування

Робота за комп’ютером

 • Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
 • Інструктаж учителя.

Підручник ст. 174

 • Практична робота за комп’ютерами.
 • Вправи для очей.

VIІ. Підсумки уроку

Оцінювання обсягу та якості виконання практичної роботи. Формулювання висновку: як застосовувати алгоритми пошуку значень у масиві для розв’язування задач.

VІІI. Домашнє завдання

Підручник § 6.2 ст. 174

ІХ Оцінювання роботи учнів