Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин: конспект уроку, презентація та тести


Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин

Конспект уроку Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин

Цілі:

  • навчальна: сформувати уявлення про синтаксис і семантику скороченої і повної форм операторів розгалуження; сформувати вміння обирати дії залежно від виконання умови, складати, виконувати, змінювати алгоритми з розгалуженнями;
  • розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність;
  • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.

Тип уроку: Комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.

Програмне забезпечення: Середовище програмування Lazarus, браузер.

Хід уроку

І. Організаційний етап

  • привітання
  • перевірка присутніх
  • перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне обговорення понять: сумісність типів, необхідність перетворення типів даних, функції для перетворення типів.

ІІІ. Мотивацій навчальної діяльності

Слово вчителя. Ви вже знайомі з алгоритмічною конструкцією «розгалуження» такою формою організації дій, при якій залежно від виконання або невиконання деякої умови здійснюється або одна, або інша послідовність дій. Для перевірки істинності умов і організації розгалужень у програмах у мові Lazarus призначені умовні оператори lf…Then та If…Then.-.EIse.

IV. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації
(використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор)
Робота з підручником: § 6.4

V. Фізкультхвилинка

VI. Засвоєння нових знань, формування вмінь

Практичне завдання.

Робота за комп’ютером

1) Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
2) Інструктаж учителя.

Підручник ст. 205 – 206. Рубрика «Виконайте завдання»

3) Практична робота за комп’ютерами.
4) Вправи для очей.

VIІ. Підсумки уроку

Рефлексія

  1. Що нового ви сьогодні дізналися?
  2. Чого навчилися?
  3. Чи виникали труднощі?

VІІI. Домашнє завдання

Підручник § 6.4 ст. 200-206

ІХ Оцінювання роботи учнів

Завантажити конспект уроку

Презентація на тему Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин

Завантажити презентацію

Тести на тему Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин

Завдання #1
Запитання:
Який оператор відповідає поданій блок-схемі?

Тести оператор розгалуження

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) If A<5 Then A := A-1 Else A := A+1;
2) If A<5 Then A := A+1;
3) If A<5 Then A := A+1 Else A := A-1;
4) If A<5 Then A := A-1;

Завдання #2
Запитання:
Який оператор відповідає поданій блок-схемі?

Тести оператор розгалуження 2

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) If A<5 Then A := A-1 Else A := A+1;
2) If A<5 Then A := A+1;
3) If A<5 Then A := A+1 Else A := A-1;
4) If A<5 Then A := A-1;

Завдання #3
Запитання:
Який оператор реалізує дію:
Змінній К: Boolean присвоїти значення True, якщо числа А, В, С упорядковані за зростанням, і значення False в протилежному випадку?

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) K := (A < B) And (B < C);
2) K := (A < B) Or (B < C);
3) If (A < B) And (B < C) Then K := True Else K := False;
4) If (A < B< C) Then K := True Else K := False;

Завдання #4
Запитання:
Який оператор реалізує дію:
Якщо А – від’ємне число, змінити його знак на протилежний.

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) If A < 0 Then A := Abs(A);
2) If A < 0 Then A := -A; 3) If A > 0 Then A := -A;
4) If A < 0 Then A := -A Else A := 0; Завдання #5 Запитання: Встановіть порядок виконання операторів програми для визначення більшого з трьох чисел а, b, с. Вкажіть послідовність всіх 4 варіантів відповіді: __ a := StrToInt(Edit1.Text); b := StrToInt(Edit2.Text); c := StrToInt(Edit3.Text); __ If a > b Then Мax := a Else Мax := b;
__ If c > max Then max := c;
__ Edit4.Text := IntToStr(max);

Завдання #6
Запитання:
Встановіть відповідність між операторами і діями, які вони реалізують

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:
1) Від більшого з чисел А і В відняти менше.
2) Змінній Мах присвоїти значення більшого з чисел А і В.
3) Якщо ціле число А парне, поділити його на 2.
4) Якщо ціле число А парне, поділити його на 2, в протилежному випадку помножити на 10.

__ If A mod 2 = 0 Then A := A div 2 Else A := 10*A;
__ If A mod 2 = 0 Then A := A div 2;
__ If A > B Then A := A-B Else B := B-A;
__ If A > B Then Мах := A Else Мах:= B;

Завдання #7
Запитання:
Визначте, якого значення набуває змінна В після виконання фрагмента програми.
var A, B, C, Max: Integer;
begin
A := 13; B := 12;
If A > B*B Then B := A-B;
If B > A-1 Then begin B := B-A;
A:= A-B end
Else begin A := A-B;
B := B-A end;
{…}

Запишіть число:
___________________________

Завантажити тести Алгоритми з розгалуженнями