Психологічний аналіз уроку

1. Загальна психологічна спрямованість уроку:

 • мотивація діяльності вчителя й учнів на уроці (за обов’язком, за інтересом, за традицією спільної діяльності…);
 • інтерес учителя й учня до уроку (до змісту, методів і форм).

2. Реалізація ідей розвиваючого навчання:

 • як здійснювалась робота щодо формування активності, самостійності й творчості;
 • які засоби використовував учитель для постійного переходу від навчання до самонавчання.

3. Організація пізнавальної діяльності на уроці:

 • чи були установки на сприймання, запам’ятовування і роздуми (що сприйняти, що завчити, що обговорити);
 • як учитель домагався цілісного й свідомого, осмисленого сприйняття навчального матеріалу (поставив мету, спрямував усвідомленість в одне русло, застосував цілісний підхід, наочність, образність тощо);
 • як організував увагу (як спрямовував, як переключав, що робив під час відволікання, як домагався стійкості);
 • як розвивав пам’ять дітей (які види діяльності організовував, як націлював на запам’ятовування, збереження і відтворення, як добирав інформацію для запам’ятовування, скільки і як повторював, як перевіряв);
 • як розвивав мислення учнів, використовуючи порівняння, зіставлення, аналіз, синтез, класифікацію, систематизацію, генералізацію;
 • як працював із поняттями, аргументами;
 • як розвивав творчу уяву.

4. Формування вмінь і навичок дітей:

 • як формував загально навчальні вміння й навички;
 • як вироблялися спеціальні вміння й навички;
 • які практикував види вправ і як вони сприяли тренуванню умінь і навичок;
 • яку роль відіграють вказівки, інструкції, алгоритми, зразки під час формування
  вмінь і навичок;
 • чи раціонально використав час для формування вмінь і навичок

5. Розвиток емоційно-вольової сфери учнів:

 • які емоції дітей переважають на уроці;
 • які засоби корекції емоцій використав учитель на уроці;
 • чи враховує педагог на уроці індивідуальні особливості й стан дитини;
 • що робить для активізації вольової сфери у дітей;
 • чи помічає учнів з агресивним і депресивним станом.

6. Психологічна саморегуляція вчителя на уроці:

 • яке творче самопочуття вчителя на уроці;
 • який контакт з учнями;
 • як реагує вчитель на аналіз уроку.