Орієнтовні схеми аналізу уроків відповідно до поставленої мети

І. Мета: планування навчально-виховних завдань уроку та оцінювання їхньої оптимальності Повнота, комплексність, різноманітність завдань уроку. Урахування особливостей учнів класу під…