Орієнтовна схема самоаналізу уроку

  1. Чи відповідає мій урок програмі?
  2. Чи правильно мною були визначені і розв’язані на уроці навчальні, виховні і розвиваючі завдання?
  3. Чи оптимально було визначено зміст уроку, чи відповідає він завданням?
  4. Що було основним, найсуттєвішим на уроці? Чи зумів я акцентувати увагу учнів на його вивченні?
  5. Чи вдало визначена структура уроку? Чи була організована на уроці робота із формування основних умінь, навичок, інтересів учнів? Як здійснювались внутріпредметний і міжпредметний зв’язки?
  6. Які методи і засоби навчання були використані на уроці? Чи були вдалими вибір і поєднання?
  7. Які форми навчання (фронтальні, групові, індивідуальні) домінували на уроці? Чи були вдалими Їх вибір і поєднання?
  8. Чи об’єктивно і відповідно до норм оцінені мною знання учнів?
  9. Чи правильно здійснювався на уроці інструктаж, визначалися обсяг і складність домашнього завдання? Чи було воно диференційованим?
  10. Що було зайвим у моїй діяльності і в діях учнів?