Аналіз уроку з позицій розвивального навчання

  1. Розвивальна мета.
  2. Методи і прийоми.
  3. Проблемні, дослідницькі, творчі, діалогічні, колективні, ігрові. Формування знань, умінь, навичок.
  4. Поняття, змістове узагальнення, робота зони найближчого розвитку, від абстрактного до конкретного, укрупнення дидактичних одиниць, підвищений темп, орієнтовна основа дій.
  5. Формування способів розумових дій.
  6. Доцільна навчальна діяльність, узагальнення, класифікація, судження, висновки, аналіз, синтез, формування самоорганізаційних механізмів особистості, творчість, пізнавальна мотивація, вольова мотивація, самонавчання, самоствердження (Я-концепція), саморегуляція.
  7. Принцип обліку індивідуальних особливостей. Індивідуальний підхід.
  8. Рівнева диференціація.
  9. Інші якості особистості.