Аналіз уроку з позицій формування вмінь

 1. Мета (щодо оволодіння вміннями).
 2. Структура (співвідношення частин).
 3. Інструктування (орієнтовна основа дій).
 4. Постановка мети.
 5. Пояснення теоретичного блоку.
 6. Перевірка готовності.
 7. Практична робота.
 8. Організація початку і кінця.
 9. Диференційований та індивідуальний підходи. Самостійність.
 10. Поточний контроль і самоконтроль.
 11. Робоче місце.
 12. Підготовка результатів.
 13. Аналіз результатів.
 14. Ступінь виконання роботи.
 15. Підсумковий контроль (аналіз роботи).
 16. Дотримання нормативних умов.
 17. Узагальнення, підбиття підсумків.