Тести Інформатика 9 клас Поняття інформаційного суспільства

Урок_1 Поняття інформаційного суспільства

Завдання #1

Запитання:

Обери правильну поведінку.

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #2

Запитання:

Обери правильну поведінку.

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #3

Запитання:

Нова історична фаза розвитку цивілізації, у якій головними продуктами виробництва є дані й знання

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Інформаційна культура

2) Інформаційне суспільство

3) Інформатична компетентність

4) Інформаційна технологія

Завдання #4

Запитання:

Уміння цілеспрямовано працювати з даними й використовувати інформаційно-комунікаційні технології, сучасні технічні засоби та методи для їх отримання, опрацювання й передавання.

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Інформаційна культура

2) Інформаційне суспільство

3) Інформатична компетентність

4) Інформаційна технологія

Завдання #5

Запитання:

Здатність людини орієнтуватися в інформаційному просторі, оперувати даними на основі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до потреб ринку праці для ефективного виконання професійних обов’язків.

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Інформаційна культура

2) Інформаційне суспільство

3) Інформатична компетентність

4) Інформаційна технологія

Завдання #6

Запитання:

Сукупність методів і прийомів, що використовуються з метою збирання, зберігання, опрацювання, розповсюдження, відображення й використання різноманітних даних задля інтересів та потреб користувачів.

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Інформаційна культура

2) Інформаційне суспільство

3) Інформатична компетентність

4) Інформаційна технологія

Завдання #7

Запитання:

Життєдіяльність якого суспільства пов’язана передусім зі створенням, переробленням та використанням інформації?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Індустріального

2) Інформаційного

3) Програмного

4) Феодального

Завдання #8

Запитання:

Що може бути критерієм інформаційної культури особистості?

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:

1) Здоровий спосіб життя

2) Ерудованість

3) Комп’ютерна й інформаційна грамотність

4) Інформаційно-комунікаційна компетентність

 

Завдання #9

Запитання:

Установіть послідовність етапів розвитку суспільства (від раннього – до сучасного).

Вкажіть послідовність всіх 4 варіантів відповіді:

__ Індустріальне

__ Феодальне

__ Інформаційне

__ Первісне

 

Завдання #10

Запитання:

Що таке інформаційна технологія?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Сукупність методів роботи з інформацією

2) Сукупність методів обробки речовини

3) Сукупність методів керування енергією

4) Сукупність методів виховання людини

Завантажити файл з тестом