Тести 9 клас Інформатика Інформаційні системи

Урок_2 Інформаційні системи

Завдання #1
Запитання:
Оберіть інформаційні процеси

Виберіть декілька з 8 варіантів відповіді:
1) Оберіть інформаційні процеси
2) Пошук
3) Опрацювання
4) Подання
5) Зберігання
6) Передавання
7) Використання
8) Захист

Завдання #2
Запитання:
Сукупність пристроїв і програм, призначених для зберігання, опрацювання, подання та передавання даних різного типу

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Інформаційна система
2) Інтелектуальна власність
3) Інформаційна етика
4) Комп’ютерна етика

Завдання #3
Запитання:
Як називається комплекс технічних засобів, необхідних для функціонування інформаційної системи?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Апаратне забезпечення
2) Програмне забезпечення
3) Інформаційне забезпечення
4) Правове забезпечення

Завдання #4
Запитання:
Результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації, які охороняються законом.

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Інформаційна система
2) Інтелектуальна власність
3) Інформаційна етика
4) Комп’ютерна етика

Завдання #5
Запитання:
Пов’язана з моральними проблемами, що виникають у зв’язку з розвитком і застосуванням інформаційних технологій.

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Інформаційна система
2) Інтелектуальна власність
3) Інформаційна етика
4) Комп’ютерна етика

Завдання #6
Запитання:
Пов’язана з розглядом технічних, моральних, юридичних, соціальних, політичних і філософських питань.

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Інформаційна система
2) Інтелектуальна власність
3) Інформаційна етика
4) Комп’ютерна етика

Завдання #7
Запитання:
Правила й норми поведінки людей у відносинах один з одним, із суспільством і державою містить:

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) технологія
2) етика
3) авторське право
4) право

Завдання #8
Запитання:
Які правила можна віднести до мережевого етикету?

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) Не робіть того, що не прийнято в цивілізованому суспільстві: не лаятеся, не ображайте людей, не розпалюйте національну ворожнечу, не зламуйте паролі тощо
2) Використовуючи комп’ютер і мережі, не перешкоджайте роботі інших користувачівВикористовуючи комп’ютер і мережі, не перешкоджайте роботі інших користувачів
3) Не порушуйте авторське право – не користуйтеся файлами, не призначеними для вільного доступу
4) Вимикайте комп’ютер правильно: не висмикуйте вилку з розетки та не вимикайте рубильник, якщо комп’ютері ще працює

Завдання #9
Запитання:
Установіть відповідність між термінами та їхнім означенням.

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:
1) Результат творчої діяльності людини або кількох осіб
2) Сукупність прав автора (та його правонаступників) щодо створення або використання твору літератури, науки, мистецтва тощо
3) Правила та норми поведінки людей у відносинах один з одним, із суспільством і державою
4) Система встановлених і гарантованих державою загальнообов’язкових норм і правил поведінки

__ Інтелектуальна власність
__ Право
__ Авторське право
__ Етика

Завдання #10
Запитання:
Які з зображених об’єктів можна розглядати як інформаційну систему?

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #11
Запитання:
Установіть відповідність між видами інформаційних систем і наведеними зображеннями

Вкажіть відповідність для всіх 3 варіантів відповіді:
1)
2)
3)

__ Технічна інформаційна система
__ Біологічна інформаційна система
__ Соціальна інформаційна система

Завдання #12
Запитання:
Як одним словом можна назвати способи дії (взаємодії) об’єктів інформаційних систем? Запишіть це слово.

Запишіть відповідь:
__________________________________________

Завантажити файл з тестом