Тест Введення та виведення табличних величин 9 клас Інформатика

Завдання #1
Запитання:
Для чого призначений компонент Memo?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Для редагування багаторядкового тексту
2) Для відображення малюнків
3) Для відображення заголовків, підписів інших елементів керування
4) Для введення даних

Завдання #2
Запитання:
Яка властивість компонента Memo містить у вигляді масиву список наявних елементів?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Lines.Count
2) Font
3) ScrollBars
4) Lines

Завдання #3
Запитання:
Як визначити кількість елементів у масиві Memo1.Lines?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Memo1.Lines
2) Memo1.Clear
3) Memo1.Lines.Count
4) Memo1.Add

Завдання #4
Запитання:
Визначте, який фрагмент коду реалізовано, якщо елементи масиву
A: array[1..10] of Integer набули таких значень:

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) For і := 1 to 10 do A[і] := 2 * i + 1
2) For і := 1 to 10 do A[і] := 2 * i – 1
3) A[1] := 3; For і := 2 to 10 do A[і] := A[i] + 2
4) A[1] := 2; For і := 2 to 10 do A[і] := A[i] + 2

Завдання #5
Запитання:
Як описати масив А з 10 слів?

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) type mas = array[1..10] of String;
var A: mas
2) var A: array[1..10] of Real
3) var A: String
4) var A: array[1..10] of String

Завдання #6
Запитання:
N := Memo1.Lines.Count;
Чому дорівнює значення змінної N?

Запишіть число:
___________________________

Завдання #7
Запитання:
Який з операторів реалізує введення елементів масиву A: array[1..10] of Integer за допомогою наведеного діалогового вікна?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) For i := 1 to 5 do ListBox1.Items.Add(IntToStr(A[i]));
2) For i := 1 to 10 do
А[i] := StrToInt(InputBox(‘Уведіть черговий елемент’, ‘А[‘+ IntToStr(i) + ‘]?’, ‘0’));
3) For i := 1 to 10 do
А[i] := InputBox(‘Уведіть черговий елемент’, ‘А[‘+ IntToStr(i) + ‘]?’, ‘0’);
4) For i := 1 to 10 do
А[i] := InputBox(‘Уведіть черговий елемент’, ‘А[і]?’, ‘0’);

Завдання #8
Запитання:
Дано масив:

Визначте результат виконання фрагмента програми:
S := 0;
For i := 1 To 5 do S := S+ A[i];

Запишіть число:
___________________________

Завдання #9
Запитання:
Встановіть відповідність між методами компонента Memo та їх призначенням.

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:
1) Вставка рядка Text перед рядком з індекcом N
2) Очищення всього вмісту поля Memo
3) Вилучення рядка з індексом i
4) Додавання нового рядка в кінець списку Memo

__ Мemo1.Сlear
__ Memo1.Lines.Delete(i)
__ Memo1.Lines.Add()
__ Memo1.Lines.Insert(N, Text)

Завдання #10
Запитання:
Встановіть відповідність між операторами та їх призначенням.

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:
1) Відображення значень елементів масиву в полі Memo1
2) Пошук рядка ‘АБ’ в масиві Memo1.Lines
3) Занесення до числового масиву змісту рядків Memo1
4) Визначення кількості елементів в масиві Memo1.Lines

__ N := Memo1.Lines.Count;
__ For i:=1 to N do Posl[i] := StrToInt(Memo1.Lines[i – 1])
__ For i := 0 to Memo1.Lines.Count – 1 do
If Memo1.Lines[i] = ‘АБ’ Then Label1.Caption := IntToStr(i)
__ For i := 1 to 5 do Memo1.Lines.Add(words [i])

Відповіді:
1) (1 б.) Правильні відповіді: 1;
2) (1 б.) Правильні відповіді: 4;
3) (1 б.) Правильні відповіді: 3;
4) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 3;
5) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 4;
6) (2 б.): Правильна відповідь: 5.;
7) (1 б.) Правильні відповіді: 2;
8) (2 б.): Правильна відповідь: 29.;
9) (2 б.) Правильні відповіді:
2;
3;
4;
1;
10) (2 б.) Правильні відповіді:
4;
3;
2;
1;

Завантажити файл з тестом