Тест Табличні величини Інформатика 9 клас

Завдання #1
Запитання:
Що таке масив?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Різнотипні величини, що мають спільне ім’я
2) Сукупність рядків і стовпців
3) Пронумерована сукупність значень, що мають спільне ім’я і тип
4) Великий обсяг інформації

Завдання #2
Запитання:
Що таке індекс?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Номер максимального елемента масиву
2) Ознака числового масиву
3) Розмірність масиву
4) Порядковий номер елемента у масиві

Завдання #3
Запитання:
Елементи масиву А[1..6] мають значення:

Визначте, яких значень набудуть елементи масиву після виконання оператора
А[1] := А[3] + А[5];

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) 23 5 7 8 16 13
2)
2 5 7 8 16 13
3)
2 5 2 8 2 13
4) 3 5 7 8 16 13

Завдання #4
Запитання:
Як описати масив А з 25 цілих чисел?

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) var A: array[1..25] of Integer
2) type mas = array[1..25] of Integer;
var A: mas
3) type mas = array[1..25] of Integer;
var A: mas
4) var A: Integer

Завдання #5
Запитання:
Які величини можна описати як масив?

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) Оцінки учня з інформатики, які він отримав протягом семестру
2) Список учнів
3) Корені квадратного рівняння
4) Тематична оцінка

Завдання #6
Запитання:
Встановіть відповідність між величинами та їх типами.

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:
1) Real
2) Integer
3) String
4) array[1..30] of String

_ Кількість учнів у класі _ Середньодобова температура повітря
_ _ Список учнів

Завдання #7
Запитання:
6) (2 б.) Правильні відповіді:
2;
1;
3;
4;

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:
1) A[i] mod 2 = 1
2) i mod 2 = 0
3) (A[i] > 0) and (i mod 2 = 0)
4) (A[i] mod 5 = 0) or (A[i] mod 3 = 0)

_ Елементи масиву, що кратні 5 або 3 _ Індекс елемента масиву парний
_ Елемент масиву непарний _
Завдання #8
Запитання:
Чому дорівнює значення змінної К після виконання фрагмента програми?
var a: array [1..8] of Integer; і, k: Integer;
begin for і := 1 to 8 do a[і] := і*3;
k := a[1]+a[8]; …

Запишіть число:


Відповіді:
1) (1 б.) Правильні відповіді: 3;
2) (1 б.) Правильні відповіді: 4;
3) (1 б.) Правильні відповіді: 1;
4) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 2;
6) (2 б.) Правильні відповіді:
2;
1;
3;
4;
7) (2 б.) Правильні відповіді:
4;
2;
1;
3;
8) (2 б.): Правильна відповідь: 27.;

Завантажити файл з тестом