Тест Середовище програмування Lazarus (повторення)

Завдання #1
Запитання:
Що таке елемент керування?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Події, які можуть виникати внаслідок деяких дій користувача
2) Програмна оболонка для системи програмування
3) Візуальний об’єкт із заданим набором властивостей і методів
4) Набір меню, панелей і вікон

Завдання #2
Запитання:
У вікні Інспектор об’єктів містяться дві вкладки:

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) список файлів і компонентів
2) команди меню
3) властивості і написи
4) властивості і події

Завдання #3
Запитання:
Де у середовищі Lazarus програміст розташовує всі об’єкти Палітри компонентів?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) У вікні коду
2) У меню
3) На формі
4) У вікні Інспектор об’єктів

Завдання #4
Запитання:
Середовище програмування – це…

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) комп’ютерний клас
2) набір меню, панелей і вікон, що у сукупності утворюють робоче місце програміста
3) програмна оболонка для системи програмування
4) система позначень, яка використовується для запису алгоритмів

Завдання #5
Запитання:
Встановіть відповідність між назвами вікон і їхнім призначенням

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:
1) Візуальне вікно програми
2) Вікно, в якому записується програмний код
3) Вікно, в якому задаються властивості різних компонентів
4) Дозволяє вибрати потрібні об’єкти для розміщення їх на формі

__ Палітра компонентів
__ Вікно форми
__ Інспектор об’єктів
__
Завдання #6
Запитання:
Вкажіть на палітру компонентів у вікні середовища Lazarus

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #7
Запитання:
Вкажіть на вікно Інспектор об’єктів у середовища Lazarus

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #8
Запитання:
Вкажіть на вікно Редактор коду у середовища Lazarus

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #9
Запитання:
Вкажіть на вікно Форми у середовища Lazarus

Вкажіть місце на зображенні:

Відповіді:
1) (1 б.) Правильні відповіді: 3;
2) (1 б.) Правильні відповіді: 4;
3) (1 б.) Правильні відповіді: 3;
4) (1 б.) Правильні відповіді: 2; 3;
5) (2 б.) Правильні відповіді:
4;
1;
3;
2;

Завантажити файл з тестом