Урок на тему Величини логічного типу та операції над ними

Величини логічного типу та операції над ними

Конспект уроку на тему Величина логічного типу та операції над ними

Цілі:

 • навчальна: сформувати уявлення про логічний тип даних і операції, які можна виконувати над даними логічного типу; сформувати вміння визначати істинність простих і складених умов;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.

Тип уроку: Комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.

Програмне забезпечення: Середовище програмування Lazarus,браузер.

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • привітання
 • перевірка присутніх
 • перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне обговорення понять: величини дійсного типу, операції, які можна виконувати над даними дійсного типу.

ІІІ. Мотивацій навчальної діяльності

Слово вчителя. Ви вже знаєте, що наука інформатика тримається на трьох основних китах: логіка/алгоритми й програми.

Згадаємо етапи розвитку логіки як науки. Основи формальної логіки, науки про закони і форми людського мислення, були закладені давньогрецьким філософом Арістотелем (384-322 pp. до д. е.). Ґ. В. Лейбніц (1646-1716) вказав шляхи для перекладу логіки «зі словесного царства, повного невизначеностей, до царства математики, де відносини між об’єктами або висловлюваннями визначають-1 ся абсолютно точно». Засновником математичної логіки (булевої алгебри) є Дж. Буль (1815-1864). У XX ст. вчені об’єднали створений Дж. Булем математичний апарат з двійковою системою числення, заклавши тим самим основи для розробки цифрового електронного комп’ютера.

На цьому уроці ми розглянемо логічний тип даних, який має велике значення в програмуванні.

 1. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор)

Робота з підручником: § 6.3

 1. Фізкультхвилинка
 2. Засвоєння нових знань, формування вмінь

Практичне завдання.

Робота за комп’ютером

 • Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
 • Інструктаж учителя.

Підручник ст. 199- 200. Рубрика «Виконайте завдання»

 • Практична робота за комп’ютерами.
 • Вправи для очей.

VIІ. Підсумки уроку

Рефлексія

 1. Що нового ви сьогодні дізналися?
 2. Чого навчилися?
 3. Чи виникали труднощі?

VІІI. Домашнє завдання

Підручник § 6.3 ст. 195-200

ІХ Оцінювання роботи учнів

Презентація на тему Величини логічного типу та операції над ними

Тести на тему Величини логічного типу

Завдання #1
Запитання:
Чому дорівнює значення логічного виразу x <= 10, якщо х = 10?
Оберіть один із 2 варіантів відповіді
1) True
2) True

Завдання #2
Запитання:
Чому дорівнює значення логічного виразу (A <= B) and (A = B – 2), якщо А = 2, В = 4?
Оберіть один із 2 варіантів відповіді
1) True
2) True

Завдання #3
Запитання:
var x, y, z : Integer; A, B, C : Boolean;
Які оператори присвоювання допустимі?
Оберіть декілько правильних відповідей
1) z := x<y;
2) A := x>y;
3) C := A Or B;
4) C := A + B;

Завдання #4
Запитання:
Які значення повертає функція BoolToStr(b,True)?
Оберіть декілько правильних відповідей
1) ‘-1’
2) ‘True’
3) ‘False’
4) ‘0’

Завдання #5
Запитання:
Встановіть відповідність між висловлюваннями і логічними виразами
Вкажіть відповідність
1) (Age < 10) or (Age > 18)
2) (Age >= 10) and (Age <= 18)
3) (x>0) and (y>0) and (z>0)
4) (x>0) or (y>0) or (z>0)
__ Значення Age належить проміжку від 10 до 18
__ Значення Age не належить проміжку від 10 до 18
__ x, y, z – додатні числа
__ Хоча б одне з чисел x, y, z – додатне

Завдання #6
Запитання:
Встановіть відповідність між операторами і діями, які вони реалізують
Вкажіть відповідність
1) Змінній А присвоїти значення True, якщо X>Y і X – парне число
2) Змінній А присвоїти значення True, якщо 5<X<10
3) Змінній А присвоїти значення True, якщо X – парне число
4) Змінній А присвоїти значення True, якщо X>Y
__ A := (X>5) and (X<10);
__ A := X>Y;
__ A := X mod 2 = 0;
__ A := (X mod 2 = 0) and (X>Y);

Завдання #7
Запитання:
Яке значення буде виведено в поле Edit1?
var X, Y, Z : Integer; A : Boolean;
begin
X := 10; Y := 12; Z := 30;
A := (X < Y) аnd (Y < Z) аnd (Z mod Y = 0);
Edit1.Text := BoolToStr(A,False);
end;
Відповідь:
___________________________