Урок на тему Налагодження програмного коду


Урок на тему Налагодження програмного коду

Конспект уроку на тему Налагодження програмного коду

Цілі:

 • навчальна: сформувати уявлення про процес налагодження програмного коду, уміння використовувати засоби налагодження програм для їх покрокового виконання, перевірки значень змінних і виправлення помилок, аналізувати повідомлення про помилки, оцінювати відповідність результатів виконання програми поставленій задачі;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.

Тип уроку: Комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.

Програмне забезпечення: Середовище програмування Lazarus,браузер.

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • привітання
 • перевірка присутніх
 • перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне обговорення понять: основні етапи створення проекту, синтаксис оператора присвоєння для задавання значень властивостей компонентів, поняття властивостей, методів, подій елементів керування.

ІІІ. Мотивацій навчальної діяльності

Слово вчителя. «Все пізнається через працю, через подолання власних помилок, через процес розв’язування завдань» (С. М. Окулов, «Основи програмування»). Як би ретельно програміст не писав програмний код, він може припуститися помилок у тексті програми. Нам потрібно навчитися розуміти і усувати помилки в програмному коді.

 1. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор)

Робота з підручником: § 22.

 1. Фізкультхвилинка
 2. Засвоєння нових знань, формування вмінь

Практичне завдання.

Робота за комп’ютером

 • Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
 • Інструктаж учителя.

Підручник ст. 154-155

 • Практична робота за комп’ютерами.
 • Вправи для очей.

VIІ. Підсумки уроку

Рефлексія

 1. Що нового ви сьогодні дізналися?
 2. Чого навчилися?
 3. Чи виникали труднощі?

VІІI. Домашнє завдання

Підручник § 22 ст. 152-155

ІХ Оцінювання роботи учнів

Презентація на тему Налагодження програмного коду

Тести на тему Налагодження програмного коду

Завдання #1
Запитання:
Процес перетворення тексту програми на виконувану програму – це…
Оберіть один із 4 варіантів відповідей
1) компіляція
2) передавання
3) видалення
4) трансформація

Завдання #2
Запитання:
Синтаксичні помилки – це…
Оберіть один із 3 варіантів відповідей
1) помилки в написанні або розміщенні ключових слів
2) спроби опрацювати неприпустимі дані
3) помилки, які припущені під час розробки алгоритму

Завдання #3
Запитання:
Логічні помилки – це…
Оберіть один із 3 варіантів відповідей
1) помилки в написанні або розміщенні ключових слів
2) спроби опрацювати неприпустимі дані
3) помилки, які припущені під час розробки алгоритму

Завдання #4
Запитання:
Помилки виконання – це…
Оберіть один із 3 варіантів відповідей
1) помилки в написанні або розміщенні ключових слів
2) спроби опрацювати неприпустимі дані
3) помилки, які припущені під час розробки алгоритму

Завдання #5
Запитання:
Після компіляції повідомлення про помилки з’являються…
Оберіть один із 4 варіантів відповідей
1) у верхній частині вікна редактора коду
2) у вікні Інспектор об’єктів
3) в вікні форми
4) в вікні Повідомлення

Завдання #6
Запитання:
Як відокремити коментар в тексті програмного коду?
Виберіть кілька з 4 варіантів відповіді:
1) Взяти текст коментаря у фігурні дужки {};
2) Виділити текст коментаря зеленим кольором
3) Взяти текст коментаря у квадратні дужки [];
4) Поставити перед текстом коментаря дві похилі риски //

Завдання #7
Запитання:
Визначте, в яких операторах допущені помилки.
Виберіть кілька з 4 варіантів відповіді:
1) Label1.Captіon := Бажаю успіху!;
2) Label1.Color := clYellow;
3) Button1.Width := true;
4) Button1.Top := 40;

Завдання #8
Запитання:
Установіть відповідність між фрагментами програмного коду і типами помилок, які в них допущені
Вкажіть відповідність для всіх 3 варіантів відповіді:
1) Синтаксична помилка
2) Помилка виконання
3) Немає помилки
__ a = 6; b := 8; X := a/b;
__ a := 6; b := 0; X := a/b;
__ a := 16; b := 2; X:= a/b;

Завдання #9
Запитання:
Розташуйте дії в порядку виконання програми в покроковому режимі.
Вкажіть порядок слідування всіх 3 варіантів відповіді:
__ Натиснути сполучення клавіш Ctrl+F2
__ Натискати клавішу F7 після виконання кожного рядка операторів
__ Натиснути клавішу F7