Тести Величини (змінні і константи) Інформатика 8 клас

Завантажити файл з тестом для комп’ютерного тестування

Завантажити файл з тестом для друку

Завдання #1

Запитання:

Величина – це…

 

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) константа

2) значення змінної

3) назва змінної

4) окремий інформаційний об’єкт

 

Завдання #2

Запитання:

Які імена допустимі як ідентифікатори?

 

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Primer 1

2) IF

3) 9A

4) summa

 

Завдання #3

Запитання:

Вид величини – це…

 

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:

1) константа або змінна

2) множина допустимих значень величини

3) назва, що вільно обирається програмістом для елементів програми

4) спосіб використання величини в алгоритмі

 

Завдання #4

Запитання:

Тип величини визначає…

 

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:

1) операції, які можна виконувати над величиною

2) обсяг пам’яті, необхідний для збереження величини;

3) засіб використання величини в алгоритмі

4) множину допустимих значень величини;

 

Завдання #5

Запитання:

Встановіть відповідність між значеннями величин і типами, до яких належить значення

 

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:

1) ‘Назва’

2) 3.5

3) True

4) 56

 

__ Integer

__ Real

__ String

__ Boolean

 

Завдання #6

Запитання:

Встановіть відповідність між операторами і діями, які вони реалізують

 

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:

1) Обчислити значення добутку змінних А і В і результат присвоїти змінній S

2) Подвоїти значення змінної А

3) Збільшити значення змінної А на 2

4) Змінній S присвоїти значення півсуми змінних А і В

 

__ S := (A + B)/2;

__ А := А + 2;

__ S := A * B;

__ А := А * 2;

 

Завдання #7

Запитання:

var X, Y: Integer;

Чому дорівнює значення Х після виконання послідовності присвоювань:

Х := 10; Y := 3*Х; Х := Х + Y;

 

Запишіть число:

___________________________

 

Відповіді:

1) (1 б.) Правильні відповіді: 4;

2) (1 б.) Правильні відповіді: 4;

3) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 4;

4) (2 б.) Правильні відповіді: 1; 2; 4;

5) (2 б.) Правильні відповіді:

4;

2;

1;

3;

6) (2 б.) Правильні відповіді:

4;

3;

1;

2;

7) (2 б.): Правильна відповідь: 40.;