Тести Поняття мови програмування Інформатика 8 клас

Завдання #1
Запитання:
В якому вікні створюються процедури обробки подій?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) У вікні редактора коду
2) У вікні Інспектор об’єктів
3) У вікні форми
4) У головному вікні

Завдання #2
Запитання:
Те, що відбувається в програмі і за її межами, має назву…

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) обчислення
2) події
3) властивості
4) методи

Завдання #3
Запитання:
Процедура – це …

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) послідовність операторів, які виконуються людиною
2) опис елемента керування
3) послідовність операторів, які виконуються у відповідь на деяку подію
4) подія, що відбувається з елементом керування

Завдання #4
Запитання:
Програмний код, що виконується у відповідь на визначену подію, – це…

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) процедура обробки методу
2) подійне програмування
3) процедура обробки події
4) зміна властивостей елемента керування

Завдання #5
Запитання:
Якщо двічі клацнути елемент Button1, створюється процедура із заголовком…

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) procedure TForm1.Button1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
2) procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject);
3) procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
4) procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

Завдання #6
Запитання:
До алфавіту мови Lazarus входять такі символи:

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) цифри
2) великі і малі літери українського алфавіту
3) знаки арифметичних операцій, спеціальні символи
4) великі і малі літери латинського алфавіту

Завдання #7
Запитання:
Виберіть правильні, на вашу думку, твердження.

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) У розділі type оголошується клас форми
2) У секції interface підключаються стандартні модулі
3) У розділі implementation містяться процедури обробки подій
4) У секції interface містяться процедури обробки подій

Завдання #8
Запитання:
Встановіть відповідність між поняттями та їхніми означеннями

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:
1) команда виконати конкретну дію, записана мовою програмування
2) сукупність правил виконання комп’ютером команд, записаних мовою програмування
3) набір символів, які можуть використовуватись під час створення програми
4) сукупність правил побудови команд мови програмування

_ Алфавіт мови програмування – це… _ Синтаксис мови програмування – це…
_ Семантика мови програмування – це… _ Оператор мови програмування – це…

Завдання #9
Запитання:
Вкажіть послідовність дій, яку потрібно виконати, щоб створити процедуру обробки події для певного компонента.

Вкажіть послідовність всіх 3 варіантів відповіді:
_ Виділити компонент _ Двічі клацнути в рядку з назвою потрібної події
__ У вікні Інспектор об’єктів перейти на вкладку Події

Відповіді:
1) (1 б.) Правильні відповіді: 1;
2) (1 б.) Правильні відповіді: 2;
3) (1 б.) Правильні відповіді: 3;
4) (1 б.) Правильні відповіді: 3;
5) (1 б.) Правильні відповіді: 4;
6) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 3; 4;
7) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 2; 3;
8) (2 б.) Правильні відповіді:
3;
4;
2;
1;
9) (2 б.) Правильні відповіді:
1;
3;
2;

Завантажити файл з тестом