Тести Контрольна робота Основи об’єктно-орієнтованого програмування

Завдання #1
Запитання:
Що таке елемент керування?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Події, які можуть виникати внаслідок деяких дій користувача
2) Програмна оболонка для системи програмування
3) Візуальний об’єкт із заданим набором властивостей і методів
4) Набір меню, панелей і вікон

Завдання #2
Запитання:
У вікні Інспектор об’єктів містяться дві вкладки:

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) список файлів і компонентів
2) команди меню
3) властивості і написи
4) властивості і події

Завдання #3
Запитання:
Де у середовищі Lazarus програміст розташовує всі об’єкти Палітри компонентів?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) У вікні коду
2) У меню
3) На формі
4) У вікні Інспектор об’єктів

Завдання #4
Запитання:
Середовище програмування – це…

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) комп’ютерний клас
2) набір меню, панелей і вікон, що у сукупності утворюють робоче місце програміста
3) програмна оболонка для системи програмування
4) система позначень, яка використовується для запису алгоритмів

Завдання #5
Запитання:
Встановіть відповідність між назвами вікон і їхнім призначенням

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:
1) Візуальне вікно програми
2) Вікно, в якому записується програмний код
3) Вікно, в якому задаються властивості різних компонентів
4) Дозволяє вибрати потрібні об’єкти для розміщення їх на формі

__ Палітра компонентів
__ Вікно форми
__ Інспектор об’єктів
__ Редактор коду

Завдання #6
Запитання:
Вкажіть на палітру компонентів у вікні середовища Lazarus

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #7
Запитання:
Вкажіть на вікно Інспектор об’єктів у середовища Lazarus

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #8
Запитання:
Вкажіть на вікно Редактор коду у середовища Lazarus

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #9
Запитання:
Вкажіть на вікно Форми у середовища Lazarus

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #10
Запитання:
В якому вікні створюються процедури обробки подій?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) У вікні редактора коду
2) У вікні Інспектор об’єктів
3) У вікні форми
4) У головному вікні

Завдання #11
Запитання:
Те, що відбувається в програмі і за її межами, має назву…

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) обчислення
2) події
3) властивості
4) методи

Завдання #12
Запитання:
Процедура – це …

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) послідовність операторів, які виконуються людиною
2) опис елемента керування
3) послідовність операторів, які виконуються у відповідь на деяку подію
4) подія, що відбувається з елементом керування

Завдання #13
Запитання:
Програмний код, що виконується у відповідь на визначену подію, – це…

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) процедура обробки методу
2) подійне програмування
3) процедура обробки події
4) зміна властивостей елемента керування

Завдання #14
Запитання:
Якщо двічі клацнути елемент Button1, створюється процедура із заголовком…

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) procedure TForm1.Button1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
2) procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject);
3) procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
4) procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

Завдання #15
Запитання:
До алфавіту мови Lazarus входять такі символи:

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) цифри
2) великі і малі літери українського алфавіту
3) знаки арифметичних операцій, спеціальні символи
4) великі і малі літери латинського алфавіту

Завдання #16
Запитання:
Виберіть правильні, на вашу думку, твердження.

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) У розділі type оголошується клас форми
2) У секції interface підключаються стандартні модулі
3) У розділі implementation містяться процедури обробки подій
4) У секції interface містяться процедури обробки подій

Завдання #17
Запитання:
Встановіть відповідність між поняттями та їхніми означеннями

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:
1) команда виконати конкретну дію, записана мовою програмування
2) сукупність правил виконання комп’ютером команд, записаних мовою програмування
3) набір символів, які можуть використовуватись під час створення програми
4) сукупність правил побудови команд мови програмування

__ Алфавіт мови програмування – це…
__ Синтаксис мови програмування – це…
__ Семантика мови програмування – це…
__ Оператор мови програмування – це…

Завдання #18
Запитання:
Вкажіть послідовність дій, яку потрібно виконати, щоб створити процедуру обробки події для певного компонента.

Вкажіть послідовність всіх 3 варіантів відповіді:
__ Виділити компонент
__ Двічі клацнути в рядку з назвою потрібної події
__ У вікні Інспектор об’єктів перейти на вкладку Події

Завдання #19
Запитання:
Яка частина середовища Lazarus спочатку складається з одного порожнього вікна, яке потім заповнюється об’єктами?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Палітра компонентів
2) Інспектор об’єктів
3) Вікно Форми
4) Редактор коду

Завдання #20
Запитання:
Головна форма проекту має назву…

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Data module
2) Main
3) Application
4) Form

Завдання #21
Запитання:
Яка вкладка у вікні Інспектор об’єктів відображає видиму сторону компонента (розміри, форми, колір, шрифт тощо)?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Список форм
2) Список подій Події
3) Список властивостей Властивості
4) Список об’єктів TreeView

Завдання #22
Запитання:
Яка властивість форми встановлює ім’я компонента в програмі?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Hint
2) Caption
3) Name
4) Width

Завдання #23
Запитання:
Яка властивість форми встановлює заголовок вікна форми?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Hint
2) Caption
3) Name
4) BorderIcons

Завдання #24
Запитання:
Визначте події, які підтримуються для елемента керування Form.

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) onActivate
2) onClick
3) onCreate
4) onEnter

Завдання #25
Запитання:
Які вкладки містяться у вікні Інспектор об’єктів?

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) Список форм
2) Список подій Події
3) Список властивостей Властивості
4) Список об’єктів Components

Завдання #26
Запитання:
Установіть відповідність між властивостями і значеннями, яких вони можуть набувати

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:
1) 500
2) clRed
3) ‘My program’
4) True

__ form1.Color :=
__ form1.Caption :=
__ form1.Width :=
__ form1.AlphaBlend :=

Завдання #27
Запитання:
Вкажіть послідовність дій, яку потрібно виконати, щоб створити обробник події OnClіck для форми?

Вкажіть послідовність всіх 3 варіантів відповіді:
__ Виділити форму
__ Двічі клацнути в рядку OnClіck
__ У вікні Інспектор об’єктів перейти на вкладку Події

Завдання #28
Запитання:
Інтерфейс проекту – це…

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) розмір екрана монітора
2) малюнки та кольорова гама
3) розташування елементів керування на формі
4) способи обміну інформацією між програмою і користувачем

Завдання #29
Запитання:
Характеристики елемента керування мають назву…

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) події
2) значення
3) методи
4) властивості

Завдання #30
Запитання:
Фрагменти програмного коду, які вбудовані безпосередньо в елемент керування і викликають ту чи іншу дію компонента, мають назву…

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) події
2) значення
3) методи
4) властивості

Завдання #31
Запитання:
Вплив на елемент керування в активному вікні при натисканні кнопки миші чи клавіші клавіатури має назву…

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) подія
2) значення
3) метод
4) властивість

Завдання #32
Запитання:
Який оператор реалізує збільшення ширини форми на 50 пікселів?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Label1.Width := Label1.Width + 50;
2) Label1.Width := 50;
3) Label1.Height := Label1.Height + 50;
4) Label1.Height:= 50;\

Завдання #33
Запитання:
В яких операторах правильно задано значення властивості Caption компонента Label?

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) Label1.Captіon := ‘True’;
2) Label1.Captіon := ‘Бажаю успіху!’;
3) Label1 = ‘Привіт’;
4) ‘Привіт’ := Label1.Captіon;

Завдання #34
Запитання:
В яких операторах допущено помилки?

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) Label1.Font.Color := clBlue;
2) Label1.Captіon := Бажаю успіху!;
3) Label1.Color = clYellow;
4) Button1.Width := 40;

Завдання #35
Запитання:
Установіть відповідність між властивостями і значеннями, яких вони можуть набувати

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:
1) ‘A=’
2) clYellow
3) 50
4) True

__ Label1.Color :=
__ Label1.Captіon :=
__ Label1.Height :=
__ Label1.Visible :=

Завдання #36
Запитання:
Укажіть правильний порядок етапів створення проекту.

Вкажіть послідовність всіх 4 варіантів відповіді:
__ Налагодження програмного коду
__ Написання процедур обробки подій
__ Розміщення компонентів на формі
__ Налаштування властивостей компонентів

Завдання #37
Запитання:
Процес перетворення тексту програми на виконувану програму – це…

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) компіляція
2) передавання
3) видалення
4) трансформація

Завдання #38
Запитання:
Синтаксичні помилки – це…

Виберіть один з 3 варіантів відповіді:
1) помилки в написанні або розміщенні ключових слів
2) спроби опрацювати неприпустимі дані
3) помилки, які припущені під час розробки алгоритму

Завдання #39
Запитання:
Логічні помилки – це…

Виберіть один з 3 варіантів відповіді:
1) помилки в написанні або розміщенні ключових слів
2) спроби опрацювати неприпустимі дані
3) помилки, які припущені під час розробки алгоритму

Завдання #40
Запитання:
Помилки виконання – це…

Виберіть один з 3 варіантів відповіді:
1) помилки в написанні або розміщенні ключових слів
2) спроби опрацювати неприпустимі дані
3) помилки, які припущені під час розробки алгоритму

Завдання #41
Запитання:
Після компіляції повідомлення про помилки з’являються…

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) у верхній частині вікна редактора коду
2) у вікні Інспектор об’єктів
3) в вікні форми
4) в вікні Повідомлення

Завдання #42
Запитання:
Як відокремити коментар в тексті програмного коду?

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) Взяти текст коментаря у фігурні дужки {};
2) Виділити текст коментаря зеленим кольором
3) Взяти текст коментаря у квадратні дужки [];
4) Поставити перед текстом коментаря дві похилі риски //

Завдання #43
Запитання:
Визначте, в яких операторах допущені помилки.

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) Label1.Captіon := Бажаю успіху!;
2) Label1.Color := clYellow;
3) Button1.Width := true;
4) Button1.Top := 40;

Завдання #44
Запитання:
Установіть відповідність між фрагментами програмного коду і типами помилок, які в них допущені

Вкажіть відповідність для всіх 3 варіантів відповіді:
1) Синтаксична помилка
2) Помилка виконання
3) Немає помилки

__ a = 6; b := 8; X := a/b;
__ a := 6; b := 0; X := a/b;
__ a := 16; b := 2; X:= a/b;

Завдання #45
Запитання:
Розташуйте дії в порядку виконання програми в покроковому режимі.

Вкажіть послідовність всіх 3 варіантів відповіді:
__ Натиснути сполучення клавіш Ctrl+F2
__ Натискати клавішу F7 після виконання кожного рядка операторів
__ Натиснути клавішу F7

Відповіді:
1) (1 б.) Правильні відповіді: 3;
2) (1 б.) Правильні відповіді: 4;
3) (1 б.) Правильні відповіді: 3;
4) (1 б.) Правильні відповіді: 2; 3;
5) (2 б.) Правильні відповіді:
4;
1;
3;
2;
6) (1 б.) Правильні відповіді:

7) (1 б.) Правильні відповіді:

8) (1 б.) Правильні відповіді:

9) (1 б.) Правильні відповіді:

10) (1 б.) Правильні відповіді: 1;
11) (1 б.) Правильні відповіді: 2;
12) (1 б.) Правильні відповіді: 3;
13) (1 б.) Правильні відповіді: 3;
14) (1 б.) Правильні відповіді: 4;
15) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 3; 4;
16) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 2; 3;
17) (2 б.) Правильні відповіді:
3;
4;
2;
1;
18) (2 б.) Правильні відповіді:
1;
3;
2;
19) (1 б.) Правильні відповіді: 3;
20) (1 б.) Правильні відповіді: 4;
21) (1 б.) Правильні відповіді: 3;
22) (1 б.) Правильні відповіді: 3;
23) (1 б.) Правильні відповіді: 2;
24) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 2; 3;
25) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 2; 3; 4;
26) (2 б.) Правильні відповіді:
2;
3;
1;
4;
27) (2 б.) Правильні відповіді:
1;
3;
2;
28) (1 б.) Правильні відповіді: 3;
29) (1 б.) Правильні відповіді: 4;
30) (1 б.) Правильні відповіді: 3;
31) (1 б.) Правильні відповіді: 1;
32) (1 б.) Правильні відповіді: 1;
33) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 2;
34) (1 б.) Правильні відповіді: 2; 3;
35) (2 б.) Правильні відповіді:
2;
1;
3;
4;
36) (2 б.) Правильні відповіді:
3;
4;
1;
2;
37) (1 б.) Правильні відповіді: 1;
38) (1 б.) Правильні відповіді: 1;
39) (1 б.) Правильні відповіді: 3;
40) (1 б.) Правильні відповіді: 2;
41) (1 б.) Правильні відповіді: 4;
42) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 4;
43) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 3;
44) (2 б.) Правильні відповіді:
1;
2;
3;
45) (2 б.) Правильні відповіді:
3;
2;
1;

Завантажити файл з тестом