Тести Елементи для введення даних Інформатика 8 клас

Завантажити файл з тестом для комп’ютерного тестування

Завантажити файл з тестом для друку

Завдання #1
Запитання:
Який компонент призначений для введення і відображення короткого текстового рядка?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Button
2) Memo
3) Edit
4) Label

Завдання #2
Запитання:
Значення властивості ComboBox1.ItemIndex = 4. Який рядок вибрано у списку (див. рисунок)?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Земля
2) Юпітер
3) Венера
4) Марс

Завдання #3
Запитання:
var A : Real; B: Integer;
В яких операторах правильно організовано введення значень змінних?

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) А := StrToFloat(Edit1.Text);
2) В := StrToInt(Edit1.Text);
3) А := StrToInt(Edit1.Text);
4) Edit1.Text := FloatToStr (А);

Завдання #4
Запитання:
var A: Real; B: Integer;
В яких операторах правильно організовано виведення значень змінних до текстового поля Edit1?

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) А := StrToFloat(Edit1.Text);
2) Edit1.Text := FloatToStr (В);
3) Edit1.Text := FloatToStr(А);
4) Edit1.Text := IntToStr(В);

Завдання #5
Запитання:
Встановіть відповідність між назвами функцій та їхнім призначенням

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:
1) Перетворює дійсне число Value на рядок
2) Перетворює рядок S на дійсне число
3) Перетворює ціле число Value на рядок
4) Перетворює рядок S на ціле число

__ IntToStr (Value)
__ StrToInt (S)
__ FloatToStr (Value)
__ StrToFloat (S)

Завдання #6
Запитання:
Встановіть відповідність між властивостями компонента ComboBox та їхнім призначенням

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:
1) Список елементів ComboBox
2) Номер рядка, вибраного в списку ComboBox
3) Значення в текстовому полі списку
4) Кількість рядків, які відображаються при розкритті списку

__ Text
__ DropDownCount
__ Items
__ ItemIndex

Завдання #7
Запитання:
Який текст виводиться у вікно повідомлення?
var A : Integer;
begin
A := 5; A:= 25 – A*2;
ShowMessage(IntToStr(A))

Запишіть число:
___________________________

Відповіді:
1) (1 б.) Правильні відповіді: 3;
2) (1 б.) Правильні відповіді: 2;
3) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 2;
4) (2 б.) Правильні відповіді: 3; 4;
5) (2 б.) Правильні відповіді:
3;
4;
1;
2;
6) (2 б.) Правильні відповіді:
3;
4;
1;
2;
7) (2 б.): Правильна відповідь: 15.;