Практична робота Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин


практична робота складання та виконання лінійних алгоритмів

Презентація до практичної роботи

Конспект уроку до практичної роботи  Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування.

Цілі:

 • навчальна: сформувати практичні навички розробки та комп’ютерної реалізації лінійного алгоритму для розв’язування поставленої задачі, створення і використання текстових полів і написів для організації введення / виведення даних;
 • розвивальна: розвивати вміння використовувати отримані знання в різних ситуаціях під час роботи за комп’ютером;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.

Програмне забезпечення:Середовище програмування Lazarus, браузер.

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • привітання
 • перевірка присутніх
 • перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Тестування у програмі MyTestX

ІІІ. Мотивацій навчальної діяльності

— Ви, напевне, вже хочете спробувати застосувати здобуті знання на практиці. Але для цього потрібно пригадати основні терміни й поняття.

 1. Формування вмінь та навичок

Практична робота 10.Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування

 • Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
 • Інструктаж учителя.

Підручник ст. 187-188

 • Практична робота за комп’ютерами.
 • Вправи для очей.

VIІ. Підсумки уроку

Оцінювання обсягу та якості виконання практичної роботи. Формулювання висновку: як складати та виконувати лінійні алгоритми для розв’язування задач.

VІІI. Домашнє завдання

Підручник § 6.1 ст. 187-188

ІХ Оцінювання роботи учнів

Практичне завдання до практичної роботи Складання та виконання лінійних алгоритмів

Завдання І

1. Відкрийте вікно середовища Lazarus.
2. Розмістіть на формі кнопку і поле.
3. Установіть такі значення властивостей кнопки:

 • ширина – 70 пікселів;
 • висота – 30 пікселів;
 • відступ від лівої межі форми – 150 пікселів;
 • відступ від верхньої межі форми – 200 пікселів;
 • текст на кнопці – Властивості поля.

4. Установіть такі значення властивостей поля:

 • ширина – 200 пікселів;
 • висота – 50 пікселів;
 • відступ від лівої межі форми – 70 пікселів;
 • відступ від верхньої межі форми – 100 пікселів;
 • текст у полі – назва вашого класу.

5. Збережіть проект у папці з іменем Практична 10_1, створеній у вашій папці.
6. Виконайте проект.

Завдання ІІ

1. Створіть обробник події Click для кнопки, виконання якого встановить червоний колір фону поля, відступ поля від верхньої межі вікна 150 пікселів, зменшить відступ поля від лівої межі вікна на 50 пікселів, установить колір тексту червоний і виведе в поле текст «Ми використовуємо властивості поля!».
2. Збережіть нову версію проекту.
3. Виконайте нову версію проекту.
4. Закрийте вікно виконання проекту.
5. Створіть новий проект для обчислення значення виразу а * (4b – Зc).
6. Збережіть проект у папці з іменем Практична 10_2, створеній у вашій папці.
7. Виконайте проект.

Завдання ІІІ. Парк атракціонів

У парку атракціонів побудували нову гірку завдовжки с, яка біля підніжжя нахилена до основи b під кутом а градусів. Розробіть проект Атракціон, за допомогою якого можна визначити висоту гіркиh та довжину основи b, округлені до цілого числа. Використайте формулу для переведення величини, вираженоїу градусах, у радіани:

радіани = градуси * а/180

Збережіть створений проект у папці:

D:\8-А(Б) клас\Власне прізвище\Урок 34\Атракціон\

Завдання IV. Тривалість рейсу

Розробіть проект Тривалість рейсу для обчислення тривалості рейсу в годинах і хвилинах для деякого автотранспортного підприємства, якщо відомо, що маршрут складається із трьох відрізків – s1,s2, s3 км, які транспорт долає зі швидкістю v1, v2, v3 км/год. Між ділянками маршруту є зупинки по t хв.

Збережіть створений проект у папці:

D:\8-А(Б) клас\Власне прізвище\Урок 34\Тривалість рейсу\

Завдання V. Квартплата

В об’єднанні співвласників багатоквартирного будинку здійснюються такі виплати: 0,36 грн/м2 – за користуванням ліфтом, 0,12 грн/м2 – за вивіз сміття з особи, 0,5 грн/м2 – формування ремонтного фонду, 2,15 грн/м2 – квартплата.

У середовищі програмування Lazarus розробіть проект Квартплата для розрахунку оплати відповідно до показників квитанції за квартиру площею S м2 на місяць, у якій проживає n осіб. Передбачте введення значень площі та кількості осіб у вікнах введення, а відображення розміру оплати – на формі проекту.

Збережіть створений проект у папці:

D:\8-А(Б) клас\Власне прізвище\Урок 34\Квартплата\