Тести Етапи створення презентації Інформатика 6 клас

Завдання #1
Запитання:
Яка програма є редактором презентацій?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) PowerPoint
2) Paint
3) Word
4) Excel

Завдання #2
Запитання:
Яке поєднання кольорів тексту і тла є найкращим для сприйняття?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Жовтий текст на синьому тлі
2) Сірий текст на чорному тлі
3) Білий текст на жовтому тлі
4) Зелений текст на синьому тлі

Завдання #3
Запитання:
Об’єкти яких типів може містити слайд презентації?

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) Аудіо та відео
2) Файли та папки
3) Тексти і графіку
4) Веб-сторінки

Завдання #4
Запитання:
Якими вимогами слід керуватись під час формування слайдів презентації?

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) Лаконічні і короткі текстові написи
2) Один слайд – одна ідея (факт, подія тощо)
3) Розгорнуті текстові пояснення на кожному слайді
4) Багато малюнків на слайді, що ілюструють до десятка ідей

Завдання #5
Запитання:
Відновіть порядок розташування етапів розробки презентації.

Вкажіть послідовність всіх 4 варіантів відповіді:
__ Визначення мети
__ Визначення структури презентації
__ Створення презентації в редакторі презентацій
__ Пошук і відбір матеріалів

Завдання #6
Запитання:
Запишіть, як називається одна сторінка презентації.

Запишіть відповідь:
__________________________________________

Завдання #7
Запитання:
Які об’єкти можна розміщувати на слайдах презентації?

Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:
1) Текст
2) Таблиці
3) Малюнки
4) Аудіо
5) Відео

Завдання #8
Запитання:
Позначте загальноприйняті вимоги до структури комп’ютерної презентації.

Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:
1) комп’ютерна презентація починається з титульного слайда
2) на титульному слайді може бути розміщено зображення, яке стосується теми комп’ютерної презентації
3) порядок слайдів у комп’ютерній презентації не важливий
4) кожен слайд повинен містити заголовок
5) заголовок слайда має містити прізвище учня

Завдання #9
Запитання:
Позначте вимоги до вмісту та оформлення слайдів комп’ютерної презентації, яких, на вашу думку, потрібно дотримуватися під час її створення.

Виберіть декілька з 6 варіантів відповіді:
1) текст слайда повинен складатися з простих речень і бажано коротких слів
2) розмір символів на слайдах презентації повинен становити 14 пт
3) на слайдах має бути розміщено багато анімованих графічних зображень
4) усі слайди бажано оформлювати в одному стилі
5) колір тексту має бути контрастним до кольору фону
6) як фон слайдів бажано розміщувати фотографії

Завдання #10
Запитання:
Установіть відповідність між назвами етапів створення комп’ютерної презентації та їх описом.

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:
1) Додавання слайдів, розміщення на них текстових, графічних та інших об’єктів, їх редагування та форматування
2) Визначення послідовності подання матеріалів у презентації, кількості слайдів, їх заголовків, планування вмісту кожного слайда, вибір макетів слайдів
3) Добір текстових матеріалів, графічних зображень, відеофайлів, музичного та голосового супроводів з друкованих та електронних джерел
4) Визначення, для чого створюється комп’ютерна презентація, перед ким відбуватиметься виступ з нею або хто і в яких умовах буде її переглядати

__ Визначення мети
__ Пошук і відбір матеріалів
__ Визначення структури презентації
__ Створення презентації в редакторі презентацій

Відповіді:
1) (1 б.) Правильні відповіді: 1;
2) (1 б.) Правильні відповіді: 1;
3) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 3;
4) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 2;
5) (2 б.) Правильні відповіді:
1;
3;
4;
2;
6) (2 б.) Правильна відповідь: “слайд”.
7) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 2; 3; 4; 5;
8) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 2; 4;
9) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 4; 5;
10) (1 б.) Правильні відповіді:
4;
3;
2;
1;
Завантажити файл з тестом