Тести Ефекти анімації Інформатика 6 клас

Завдання #1
Запитання:
У разі встановлення кількох анімаційних ефектів до певного об’єкта слайду ці ефекти:

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) додаються до попередніх ефектів виділеного слайда
2) замінюють один одного для виділеного слайда
3) поширюються на усі об’єкти поточного слайда
4) обов’язково застосовуються до усіх слайдів презентації

Завдання #2
Запитання:
Під час встановлення анімаційних ефектів до певного об’єкта слайда, можна налаштувати:

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) зникнення об’єкта зі слайда
2) появу об’єкта на слайді
3) вигляд об’єкта під час демонстрації слайда
4) шляхи переміщення об’єкта на площині слайда

Завдання #3
Запитання:
Установіть відповідність між назвами груп анімаційних ефектів об’єкту слайда і їхнім призначенням.

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:
1) Об’єкт з’являється на слайді
2) Об’єкт змінює своє положення на слайді
3) Об’єкт змінює свій вигляд
4) Об’єкт зникає зі слайда

__ Вхід
__ Виділення
__ Вихід
__ Шляхи переміщення

Завдання #4
Запитання:
Установіть порядок дій для додавання анімаційного ефекту до об’єкта.

Вкажіть послідовність всіх 4 варіантів відповіді:
__ Вибрати у списку потрібний ефект анімації.
__ Відкрити вкладку Анімація.
__ Відкрити список ефектів вибором кнопки Додатково в групі Анімація.
__ Вибрати об’єкт на слайді.

Завдання #5
Запитання:
Встановіть відповідність між назвими груп ефектів анімації об’єктів слайдів та їх значкам:

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:
1) Шляхи переміщення
2) Вхід
3) Виділення
4) Вихід

__
__
__
__

Завдання #6
Запитання:
Позначте правильні твердження.

Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:
1) до одного об’єкта може бути додано лише один ефект
2) до одного об’єкта може бути додано кілька ефектів з однієї групи
3) до одного об єкта може бути додано кілька ефектів з різних груп
4) ефекти анімації можуть бути додані лише до графічних об’єктів
5) ефекти анімації можуть бути додані як до графічних, так і до текстових об’єктів

Завдання #7
Запитання:
Вкажіть на вкладку управління анімацією об’єктів на слайдах

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #8
Запитання:
Вкажыть на елемент Установлення тривалості ефекту

Вкажіть місце на зображенні:

Відповіді:
1) (1 б.) Правильні відповіді: 1;
2) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 2; 3; 4;
3) (2 б.) Правильні відповіді:
1;
3;
4;
2;
4) (2 б.) Правильні відповіді:
4;
2;
3;
1;
5) (1 б.) Правильні відповіді:
2;
3;
4;
1;
6) (1 б.) Правильні відповіді: 2; 3; 5;
7) (1 б.) Правильні відповіді:

8) (1 б.) Правильні відповіді:

Завантажити файл з тестом