Тести Текстовий процесор (повторення) Інформатика 5 клас

Завдання #1
Запитання:
Яка з програм у вказаному переліку є текстовим процесором?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Блокнот (Notepad)
2) Microsoft Word
3) Paint
4) Медіапрогравач Windows

Завдання #2
Запитання:
Запустити на виконання програму Microsoft Word можна за допомогою значка

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #3
Запитання:
Вкажіть на Вкладки у вікні текстового процесора Microsoft Word

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #4
Запитання:
Вкажіть на Стрічку у вікні текстового процесора Microsoft Word

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #5
Запитання:
Вкажіть на Робочу область у вікні текстового процесора Microsoft Word

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #6
Запитання:
Вкажіть на Рядок стану у вікні текстового процесора Microsoft Word

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #7
Запитання:
Вкажіть на кнопку Закрити у вікні текстового процесора Microsoft Word

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #8
Запитання:
Виправлення помилок, доповнення та зміна тексту – це …

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) форматування
2) редагування
3) збереження документа
4) відкриття документа

Завдання #9
Запитання:
При введенні тексту між словами завжди ставиться

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) пропуск
2) кома
3) два пропуски
4) двокрапка

Завдання #10
Запитання:
Вкажіть на клавішу, що робить пропуски між словами

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #11
Запитання:
Для введення великої літери у текстових процесорах одночасно з алфавітною клавішею слід натиснути клавішу

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #12
Запитання:
Вкажіть на клавішу, що видаляє символ ліворуч від курсору

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #13
Запитання:
Вкажіть на клавішу, що видаляє символ праворуч від курсору

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #14
Запитання:
Вкажіть на клавішу, за допомогою якої можна створити новий абзац

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #15
Запитання:
Вкажіть на кнопку Зберегти документ на панелі швидкого доступу вікна текстового процесора Microsoft Word

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #16
Запитання:
Вкажіть на кнопку Відкрити документ на панелі швидкого доступу вікна текстового процесора Microsoft Word

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #17
Запитання:
Зміна зовнішнього вигляду тексту

Виберіть один з 3 варіантів відповіді:
1) редагування тексту
2) форматування тексту
3) створення проектів

Завдання #18
Запитання:
Які параметри накреслення символів використані у даному реченні?
Навчаючи інших, також вчися.

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) напівжирний, підкреслений
2) підкреслений, курсив
3) напівжирний, курсив, підкреслений
4) звичайний, підкреслений

Завдання #19
Запитання:
Змінити шрифт символів можна за допомогою інструмент

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #20
Запитання:
Змінити розмір символів можна за допомогою інструмента

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #21
Запитання:
Зробити символи напівжирним можна за допомогою інструмента

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #22
Запитання:
Зробити символи курсивом можна за допомогою інструмента

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #23
Запитання:
Змінити колір символів можна за допомогою інструмента

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #24
Запитання:
Встановіть відповідність призначення кнопок вирівнювання абзаців

Вкажіть відповідність для всіх 4 варіантів відповіді:
1)
2)
3)
4)

__ за лівим краєм
__ за правим краєм
__ по центру рамки
__ за шириною

Завдання #25
Запитання:
Вкажіть на текстовий курсор

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #26
Запитання:
Довільна послідовність символів тексту – це …

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Фрагмент тексту
2) Буфер обміну
3) Текстовий процесор
4) Курсор

Завдання #27
Запитання:
Вкажіть на кнопку Копіювати

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #28
Запитання:
Вкажіть на кнопку Вирізати

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #29
Запитання:
Вкажіть на кнопку Вставити

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #30
Запитання:
Ділянка пам’яті комп’ютера, у якій тимчасово зберігається скопійований об’єкт

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Буфер обміну
2) Фрагмент тексту
3) Курсор
4) Текстовий процесор

Завдання #31
Запитання:
Текстовий документ може містити графічні об’єкти

Виберіть один з 2 варіантів відповіді:
1) погоджуюсь
2) не погоджуюсь

Завдання #32
Запитання:
Малюнок, фотографія, схема/діаграма в текстовому документі – це

Виберіть один з 3 варіантів відповіді:
1) текстові об’єкти
2) графічні об’єкти
3) схематичні об’єкти

Завдання #33
Запитання:
Для додавання графічних об’єктів до текстового документа призначені інструменти на вкладці

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Основне
2) Вставлення
3) Розмітка сторінки
4) Посилання

Завдання #34
Запитання:
Вставити графічний об’єкти з файла можна за допомогою інструмента

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #35
Запитання:
Графічними є такі об’єкти текстового документа

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) слово
2) малюнок
3) фотографія
4) абзац

Завдання #36
Запитання:
Графічні об’єкти можна форматувати в середовищі текстового процесора

Виберіть один з 2 варіантів відповіді:
1) погоджуюсь
2) не погоджуюсь

Завдання #37
Запитання:
Вкажіть на один з маркерів зміни розмірів зображення

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #38
Запитання:
Вкажіть на маркер обертання зображення

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #39
Запитання:
Вкажіть на одну з клавіш, за допомогою якої можна видалити зображення

Вкажіть місце на зображенні:

Відповіді:
1) (1 б.) Правильні відповіді: 2;
2) (1 б.) Правильні відповіді:

3) (1 б.) Правильні відповіді:

4) (1 б.) Правильні відповіді:

5) (1 б.) Правильні відповіді:

6) (1 б.) Правильні відповіді:

7) (1 б.) Правильні відповіді:

8) (1 б.) Правильні відповіді: 2;
9) (1 б.) Правильні відповіді: 1;
10) (1 б.) Правильні відповіді:

11) (1 б.) Правильні відповіді:

12) (1 б.) Правильні відповіді:

13) (1 б.) Правильні відповіді:

14) (1 б.) Правильні відповіді:

15) (1 б.) Правильні відповіді:

16) (1 б.) Правильні відповіді:

17) (1 б.) Правильні відповіді: 2;
18) (1 б.) Правильні відповіді: 2;
19) (1 б.) Правильні відповіді:

20) (1 б.) Правильні відповіді:

21) (1 б.) Правильні відповіді:

22) (1 б.) Правильні відповіді:

23) (1 б.) Правильні відповіді:

24) (1 б.) Правильні відповіді:
2;
1;
3;
4;
25) (1 б.) Правильні відповіді:

26) (1 б.) Правильні відповіді: 1;
27) (1 б.) Правильні відповіді:

28) (1 б.) Правильні відповіді:

29) (1 б.) Правильні відповіді:

30) (1 б.) Правильні відповіді: 1;
31) (1 б.) Правильні відповіді: 1;
32) (1 б.) Правильні відповіді: 2;
33) (1 б.) Правильні відповіді: 2;
34) (1 б.) Правильні відповіді:

35) (1 б.) Правильні відповіді: 2; 3;
36) (1 б.) Правильні відповіді: 1;
37) (1 б.) Правильні відповіді:

38) (1 б.) Правильні відповіді:

39) (1 б.) Правильні відповіді:

Завантажити файл з тестом