Конспект уроку Використання мережі Інтернет для навчання Інформатика 5 клас

Презентації, робочий зошит, тести до уроку

Цілі:

  • навчальна: сформувати уявлення про можливості використання мережі Інтернет для навчання, поняття про інтернет-енциклопедію, інтернет-словник, он-лайн перекладач;
  • розвивальна: розвивати інформаційну культуру учнів;
  • виховна: виховувати свідоме ставлення до вибору майбутньої професії, інтерес до теми і до предмета.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери, підручники, навчальна презентація.

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Відтворення і коригування опорних знань

IV. мотивація навчальної діяльності

— На цьому уроці ми маємо повторити, більш глибоко осмислити навчальний матеріал з теми «Мережеві технології та Інтернет», узагальнити його і систематизувати, а також встановити рівень засвоєння вами знань і вмінь з даної теми.

V. Повідомлення теми, цілей, завдань уроку

VІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор)

VІІ. Перевірка Знання фактичного матеріалу та основних понять

Усне опитування

Орієнтовні запитання. Розподіл запитань за рівнями навчальних досягнень учитель здійснює самостійно.

— Що таке комп’ютерна мережа?

— Яке призначення комп’ютерних мереж?

— Яку мережу називають локальною? глобальною?

— Який комп’ютер називають сервером? клієнтом?

— Для чого створюють облікові записи користувача?

— Для чого призначена локальна мережа навчального закладу?

— Як переглянути список імен комп’ютерів локальної мережі?

— Як можна відкрити список папок віддаленого комп’ютера, до яких дозволено спільний доступ по мережі?

— Яким може бути спільний доступ до папки для користувачів віддалених комп’ютерів?

— Які операції з файлами та папками не завжди можна виконати на віддаленому комп’ютері? З чим це пов’язано?

— Які служби Інтернету ви знаєте? Яке їх призначення?

— Що таке веб-сайт?

— Як знайти гіперпосилання на веб-сторінці?

— Для чого призначені веб-браузери?

— Які веб-браузери ви знаєте?

— Які обов’язкові об’єкти є у вікнах різних веб-браузерів?

— Як відкрити веб-сторінку, знаючи її адресу?

— Для чого створюється список сайтів, вибраних для швидкого доступу?

— Як зберегти зображення, що міститься на веб-сторінці?

— Як зберегти фрагмент тексту веб-сторінки?

— Як зберегти всю веб-сторінку на носії даних?

— Чому потрібно захищати авторські права?

— Для чого призначені пошукові системи?

— Які ви знаєте пошукові системи?

— Що мають відображати ключові слова для пошуку в Інтернеті?

— За яким алгоритмом здійснюється пошук матеріалів в Інтернеті?

— Навіщо потрібно захищати особисті дані в Інтернеті?

— Для чого призначені Інтернет-енциклопедії?

— Які ви знаєте Інтернет-енциклопедії?

— Які ви знаєте Інтернет-словники?

— Для чого призначені онлайн-перекладачі?

— Які ви знаєте онлайн-перекладачі?

VІІІ. Самостійне застосування знань у стандартних ситуаціях

Робота за комп’ютером

  1. Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
  2. Інструктаж учителя.
  3. Практична робота за комп’ютерами.
  4. Вправи для очей.

ІХ. Домашнє завдання

Х. Підсумки уроку

Учні дають відповіді на запитання вчителя. Учитель узагальнює ці відповіді.

1. Що сьогодні дізналися нового?

2. Чого навчилися?

3. Що сподобалось на уроці, а що ні?

4. Чи виникали труднощі?

XI. Оцінювання роботи учнів