Тести Системи керування вмістом. Інформатика 10 клас

Завдання #1
Запитання:
Як називають сукупність веб-сторінок, пов’язаних спільною темою і доступних під одним доменним іменем?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Сайт
2) HTML-документ
3) Таблиця
4) Документ

Завдання #2
Запитання:
Як називають схему зв’язків між розділами і окремими сторінками сайта?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) HTML-розмітка
2) Таблиця
3) Веб-сторінка
4) Структура сайта

Завдання #3
Запитання:
Яке твердження є правильним?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Для розробки сайта обов’язково знати HTML і ще декілька технологій
2) Малюнки і текст для сайта обов’язково готують різні люди
3) Сайт може розроблятися колективом розробників
4) Сайт не може розробити одна людина

Завдання #4
Запитання:
Що з наведеного є назвами популярних систем керування вмістом сайта?

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) Joomla!
2) Google Chrome
3) Microsoft Office Word
4) Moodle

Завдання #5
Запитання:
Фахівці з якої справи можуть знадобитися під час розробки сайта?

Виберіть декілька з 5 варіантів відповіді:
1) Написання і набір тексту
2) Підготовка графічного матеріалу
3) Проектування структури сайта
4) Верстання сторінок сайта
5) Веб-програмування

Завдання #6
Запитання:
Відновіть послідовність етапів розробки сайта.

Вкажіть послідовність всіх 5 варіантів відповіді:
__ Супровід
__ Опублікування
__ Реалізація
__ Планування структури
__ Планування структури

Завдання #7
Запитання:
Установіть відповідність між назвами структур сайта та зображеними схемами.

Вкажіть відповідність для всіх 3 варіантів відповіді:
1)
2) 3)

__ Лінійна
__ Зірчаста
__ Ієрархічна

Завдання #8
Запитання:
Як називають людину, на яку покладається робота з користувацьким вмістом (повідомленнями, файлами) сайта, стеження за дотриманням користувачами культури спілкування, авторських прав тощо?

Запишіть відповідь:
__________________________________________

Відповіді:
1) (1 б.) Правильні відповіді: 1;
2) (1 б.) Правильні відповіді: 4;
3) (1 б.) Правильні відповіді: 3;
4) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 4;
5) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 2; 3; 4; 5;
6) (2 б.) Правильні відповіді:
5;
4;
3;
2;
1;
7) (2 б.) Правильні відповіді:
2;
1;
3;
8) (2 б.) Правильна відповідь: “Модератор”.

Завантажити файл з тестом