Тестові запитання до теми Word

Системи опрацювання текстів. Текстовий процесор Microsoft Word

Завдання #1

Запитання:

Яке програмне забезпечення належить до систем опрацювання текстів?

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) PowerPoint
2) Word
3) Excel
4) Paint

Завдання #2

Запитання:

Які основні функції систем опрацювання текстів?

Оберіть декілько із 4 варіантів відповіді:

1) форматування тексту
2) редагування тексту
3) створення презентацій
4) вилучення текстів

Завдання #3

Запитання:

Встановіть відповідність

Вкажіть відповідність для всіх4 варіантів відповіді:

1) Paint
2) Word
3) Excel
4) Блокнот

__ Текстовий редактор
__ Текстовий процесор
__ Графічний редактор
__ Електронна таблиця

Завдання #4

Запитання:

Укажіть мінімальний текстовий об’єкт документа

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) слово
2) символ
3) речення
4) рядок

Завдання #5

Запитання:

Як називаються спеціальні програмні засоби для роботи з текстовими документами?

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) системи опрацювання текстів
2) програмне забезпечення
3) системи опрацювання графіки
4) системи оздоблення тексту

Завдання #6

Запитання:

Як називається впорядкований набір речень, що відтворений на паперовому, електронному або іншому носії?

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) текст
2) об’єкт
3) символ
4) рядок

Завдання #7

Запитання:

Як називається послідовність символів між лівим і правим полями сторінки?

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) слово
2) об’єкт
3) символ
4) рядок

Завдання #8

Запитання:

Як називається сукупність рядків і символів, яка закінчується натисканням клавіші Enter?

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) слово
2) абзац
3) символ
4) рядок

Завдання #9

Запитання:

Програми, за допомогою яких виконується складне форматування тексту, вставка та редагування різних об’єктів у документі називаються…

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) текстові процесори
2) текстовий об’єкт
3) текстові редактори
4) графічні редактори

Завдання #10

Запитання:

Як називається найпростіший формат текстового файлу?

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) doc
2) txt
3) com
4) exe

Завдання #11

Запитання:

Меню, що містить команди для роботи з поточним об’єктом називають…

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) підменю
2) головне меню
3) основне меню
4) контекстне меню

Завдання #12

Запитання:

Як називається рисунок або зображення, які використовуються в Microsoft Word?

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) сторінка
2) текстовий об’єкт
3) таблиця
4) графічний об’єкт

Завдання #13

Запитання:

Які дії дає можливість виконувати текстовий процесор Microsoft Word?

Оберіть декілько із 5 варіантів відповіді:

1) вводити текст з клавіатури
2) редагувати та форматувати текст
3) додавати до текстового документа графічні зображення
4) будувати графіки функцій за наведеною формулою
5) перевіряти текст на наявність орфографічних помилок

Завдання #14

Запитання:

Який фрагмент тексту буде виділено, якщо натиснути клавішу Ctrl та клацнути лівою клавішею миші в межах слова?

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) слово
2) абзац
3) речення
4) весь текст

Завдання #15

Запитання:

Курсор – це…

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) пристрій введення текстової інформації
2) клавіша на клавіатурі
3) найменший елемент відображення на екрані
4) мітка на екрані монітора, яка вказує позицію, в якій буде відображений символ, введений з клавіатури

Завдання #16

Запитання:

При наборі тексту одне слово від іншого відділяється…

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) крапкою
2) комою
3) пропуском
4) двокрапкою

Завдання #17

Запитання:

За допомогою текстового процесора можна текстову інформацію…

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) зберігати, отримувати та опрацьовувати
2) тільки зберігати
3) тільки отримувати
4) тільки опрацьовувати

Завдання #18

Запитання:

Як називається видалення фрагмента з тексту?

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) вилучення
2) копіювання
3) переміщення
4) знищення

Завдання #19

Запитання:

За допомогою клавіші Delete можна вилучити символ, який знаходиться….

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) зліва від курсора
2) справа від курсора
3) зверху над курсором
4) знизу під курсором

Завдання #20

Запитання:

За допомогою клавіші BackSpase можна вилучити символ, який знаходиться…

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) зліва від курсора
2) справа від курсора
3) знизу під курсором
4) зверху над курсором

Завдання #21

Запитання:

Перед і після тире вводиться …

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) двокрапка
2) пропуск
3) тире
4) крапка

Завдання #22

Запитання:

Скільки пропусків потрібно вводити між словами?

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4

Завдання #23

Запитання:

Для введення тексту з нового рядка слід натиснути клавішу…

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Shift
2) Ctrl
3) Enter
4) Alt

Завдання #24

Запитання:

Перехід на нову сторінку здійснюється…

Выберите один из 3 варіантів відповіді:

1) вручну
2) автоматично
3) випадково

Завдання #25

Запитання:

Виберіть потрібні дії та встановіть їх порядок для копіювання фрагмента

Укажите порядок следования всех 4 варіантів відповіді:

__ скопіювати в буфер обміну
__ вставити в указане місце
__ виділити фрагмент тексту
__ перемістити курсор в місце, куди копіюємо фрагмент тексту

Завдання #26

Запитання:

Яку клавішу використовують для фіксації режиму великих літер?

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Insert
2) Delete
3) Enter
4) Caps Lock

Завдання #27

Запитання:

Подвійне натискання лівою кнопкою миші у тексті виділить…

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) слово
2) речення
3) абзац
4) сторінку

Завдання #28

Запитання:

Яке призначення кнопки ?

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Скасувати
2) Копіювати
3) Вставити
4) Вирізати

Завдання #29

Запитання:

Установіть відповідність між кнопками та сполученнями клавіш

Вкажіть відповідність для всіх 3 варіантів відповіді:

1) Ctrl+V
2) Ctrl+C
3) Ctrl+X

__
__
__

Завдання #30

Запитання:

Портійне натисканнялівою кнопкою миші у тексті виділить…

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) слово
2) абзац
3) речення
4) сторінку

Завдання #31

Запитання:

Виберіть потрібні дії та вставіть їх порядок для переміщення фрагмента тексту

Укажите порядок следования всех 4 варіантів відповіді:

__ Перемістити курсор в місце, куди переміщуємо текст
__ Вставити в указане місце
__ Виділити фрагмент тексту
__ Вирізати фрагмент тексту

Завдання #32

Запитання:

Яке призначення кнопки ?

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) Копіювати
2) Скасувати
3) Вставити
4) Вирізати

Завдання #33

Запитання:

Як називається процес розміщення фрагмента тексту в іншому місці?

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) копіювання
2) переміщення
3) вилучення
4) видалення

Завдання #34

Запитання:

Як називається інструмент для налаштування абзаців?

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) лінійка
2) підкладка
3) маніпулятор
4) спецсимвол

Завдання #35

Запитання:

Редагування тексту являє собою…

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) процес внесення змін у наявний текст
2) процедура збереження тексту на диску у вигляді текстового файлу
3) процес передачі текстової інформації з комп’ютерної мережі
4) процедура считування з зовнішнього запам’ятовуючого пристрою раніше створеного тексту

Завдання #36

Запитання:

Яка операція не застосовується для редагування тексту?

Оберіть один з 4 варіантів відповіді:

1) друк тексту
2) видалення в тексті невірно набраного символу
3) вставка пропущеного символу
4) заміна невірно набраного символу

Скачати тестові завдання
01.docx