Побудова діаграм у електронних таблицях Microsoft Excel


Для наочного відображення даних, які входять до електронної таблиці, служать діаграми та графіки. Діаграми розроблені для перетворення рядків та стовпців даних в наглядні зображення.

Вони дають можливість порівнювати дані, виявляти закономірності. Таке подання даних є більш наочним і значно покращує їх сприйняття та розуміння.

Excel дозволяє будувати на основі даних з електронної таблиці різні типи діаграм. Тип діаграми вибирається в залежності від типу даних і від того, як необхідно подати інформацію.

Презентація Побудова діаграм у Excel

Цікаві завдання для створення діаграм у Excel

Методичні рекомендації

  1. При введені формули, яка починається з від’ємного коефіцієнта, доцільно взяти коефіцієнт в дужки.
  2. Якщо потрібно ввести однакові формули, доцільно їх копіювати, при цьому використовуються відносні посилання.
  3. При переміщення курсора по діаграмі з’являється підказки (на якому елементі діаграми в даний момент знаходиться курсор). Це допомагає активізувати елемент.
  4. Встановити крок для x рівним 0,5.
  5. При створенні діаграми в Початкові дані захвачувати назви стовпчиків.

Завдання 1. Побудувати графіки функцій «МАСКА»

Створення діаграм у вигляді маски

Побудувати графіки функцій «МАСЯНЯ»

Побудова діаграм у вигляді Масяні

Діаграми Excel

Побудувати графіки функцій «ПАВУК»

Побудова діаграм у вигляді Павука