Призначення й використання логічних функцій табличного процесора

Конспект уроку на тему Призначення й використання логічних функцій табличного процесора Excel.

Презентація та тести до уроку

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • Привітання.
 • Перевірка присутніх
 • Перевірка готовності учнів до уроку
 • Оголошення теми і мети уроку

Мета уроку:

 • навчальна: сформувати знання про класифікацію функцій та основні логічні функції; формувати вміння використовувати їх у формулах;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення та креативність;
 • виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до комп’ютерної техніки.

Тип уроку: Комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.

Програмне забезпечення: Табличний процесор.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Електронні таблиці – це безперечно дуже потужна програма, для проведення обчислень. Використовуючи їх ми можемо значно спростити розв’язання завдань з алгебри, фізики, геометрії, ми можемо проводити розрахунки не тільки з числами, а й з датами, обробляти текст і проводити порівняння даних

Продовж речення:

 1. Документ в EXCEL називають… (КНИГА)
 2. В EXCEL розрізняють три типи даних…(текст, число, формула)
 3. Формула починається із знаку…(=)
 4. Редагувати формулу можна…(кн. F2 або двічі ЛКМ)

АНАГРАММА

Вчитель пропонує учням пояснити формулу

=SUM(A3:С7) і пояснити, що таке SUM.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Отримуючи знання з уроку в урок, «ми навчаємось не для школи, а для життя». Нехай ці слова давньоримського філософа Сенеки Молодшого стануть кредом нашого уроку.

Ви вже використовували у формулах деякі з функцій. Але ж Excel має декілька сотень вбудованих функцій,  кожна з яких має унікальне ім’я. Як не заплутатися у цьому різноманітті?

IV Вивчення нового матеріалу

За призначенням функції поділяють на:

 • математичні
 • статистичні
 • текстові
 • логічні
 • фінансові та ін.

Будь-яка функція в Excel характеризується:

 • Іменем
 • Кількістю аргументів
 • Типом аргументів
 • Результатом дії

Дані, які опрацьовує функція, називають аргументами.

 • числа
 • вирази
 • посилання
 • інші функції

Аргументи функції записують у дужках і, за наявності у функції декількох аргументів, розділяють символом «;».

Для роботи з функціями можна скористатися майстром функцій, або ж записати функцію в рядку формул.

Система допомагає користувачу вибрати потрібну функцію для формули, одержати її опис, і йому залишається лише дописати потрібні аргументи. Використання майстра функцій дає відчутні переваги у безпомилковому наборі функцій і аргументів. Система знаходить помилки і допомагає їх виправити.

Використати на повну потужність всі доступні вбудовані функції у формулах допомагають саме логічні функції. Вони займають особливе місце у розрахунках, завдяки логічним функціям Excel може виконувати ті чи інші дії в залежності від виконання заданих умов.

Вираз, який набуває одного із двох значень: True — істина або False — хиба називається логічним виразом.

Давайте пригадаємо. Розглянемо повідомлення, і визначимо, які з них є істинними, які хибними, а які взагалі не є логічними висловлюваннями http://learningapps.org/

 1. Київ – столиця України.(істина)
 2. Учень – це прикметник. .(хиба)
 3. SCHOOL – з англійської перекладається як Школа. .(істина)
 4. Т.Г.Шевченко – видатний фізик. .(хиба)
 5. H2O – це формула спирту. .(хиба)
 6. Принеси води. (не є логічним висловлюванням)
 7. У січні 28 днів. .(хиба)
 8. 11 – просте число. .(істина)
 9. Число 245 ділиться націло на 5 .(істина)
 10. Коли ти народився. (не є логічним висловлюванням)
 11. Дніпро впадає в Чорне море. .(істина)
 12. Жаба – це рослина.(хиба)

Логічна функція — це функція, один або декілька аргументів якої — логічні вирази.

До логічних функцій належать:

1)  функція ЕСЛИ (If);

2)  функція И (And);

3)  функція ИЛИ (Or);

4)  функція НЕ (Not);

5)  функція ИСТИНА (True);

6)  функція ЛОЖЬ (False.

Розглянемо одну з основних логічних функцій.

ЕСЛИ(лог_вираз;значення істини;значення хиби) – якщо умова виконується повертає значення істини, не виконується – хиби.

Загальний запис

ЕСЛИ (Умова; Вираз1 ; Вираз2).

Вираз1 – обчислюється,  якщо умова істинна.

Вираз2 – обчислюється, якщо умова хибна

Розглянемо задачу: Нехай у журналі успішності учнів потрібно біля оцінки записати слово «добре», якщо учень має оцінку, вищу від 6 балів, і слово «задовільно», якщо учень має іншу оцінку.

Розв’яжемо її використовуючи блок – схему

В Excel цей алгоритм реалізується за допомогою функції ЕСЛИ:

=ЕСЛИ(B1>6;”Добре”;”Задовільно”)

Умова яка використана в задачі є простою, іноді виникає необхідність використання складеної умови.

Складеним логічним виразом називають вираз, у якому кілька простих логічних виразів пов’язані логічними операціями.

Основними логічними операціями є

НЕ (заперечення) – мінює на протилежне логічне значення свого аргумента.

І (кон’юнкція або логічне множення) – повертає значення істини, якщо усі аргументи мають значення істина; повертає значення хиби, якщо хоча б один з аргументів має значення хиба.

АБО (диз’юнкція, логічне додавання) – повертає значення істина, якщо хоча б один з аргументів має значення істина; повертає хибу, якщо всі аргументи мають значення хиба.

В Excel вони реалізуються за допомогою функцій НЕ, И, ИЛИ.

Розглянемо попередню задачу, дещо змінивши умову, потрібно дописати слово «Посередньо» для  учнів, які мають оцінки, вищі від 6 балів, але нижчі за 10, для решти не писати нічого.

Тоді використовуємо логічні функції ЕСЛИ та И.

Тобто необхідно, щоб виконувались 2 умови:

1 – оцінка більше 6

2 – оцінка менше 10

В EXCEL це реалізовується за допомогою логічної функції И(логічне множення)

=И(B1>6;B1<10)

Іноді буває доцільно використати вкладені логічні функції ЕСЛИ.

Нехай потрібно підписати успішність учнів за трьома рівнями: «початковий» (1-4 бали);

«середній» (5-8 балів);

«високий» (9-12 балів).

=ЕСЛИ(B1<5;”Початковий”;ЕСЛИ(B1>9;”Високий”;”Середній”))

V Засвоєння нових знань, формування вмінь

Практичне завдання.

Робота за комп’ютером

 • Вправи для очей.
  1. Міцно заплющили очі
  2. Розкрили
  3. Вліво – вправо
  4. Зверху – вниз
  5. З відкритими очима повільно намалюйте цифру 8 по горизонталі та вертикалі.
 • Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
 • Інструктаж учителя.
 • Практична робота за комп’ютерами.

Створіть таблицю «Абітурієнт», в якій визначається список зарахованих до вищого навчального закладу абітурієнтів за результатами вступних іспитів. Середній бал достатній для зарахування – 4 бали.

 1. Рахуємо середній бал (використовуючи функцію СРЗНАЧ).
 2. Середні бали інших абітурієнтів заповнюємо через автозаповнення (копіювання формули)
 3. Стовпець «відмітка про зарахування», заповнюємо за допомогою функції ЕСЛИ:
 4. Середній бал більший рівний 4 бали – «зараховано»;

 

VІ. Підсумки уроку

Рефлексія

 1. Я дізнався…
 2. Я навчився…
 3. Найбільші труднощі я відчув…
 4. Електронні таблиці я можу застосовувати…

 

VІІ. Домашнє завдання

Опрацювати § 15 ст. 82-86

VIIІ Оцінювання роботи учнів