Порівняльні можливості різних методів навчання

 

Метод

Формування

Розвиток

Темп навчання

Теор. знання

Факт. знання

Спос. діял.

Сл.-логіч. мис.

Наоч.-образ. мис.

Самост. мисл.

Мови

Пізнав. інтер.

Труд. нав.

Волі

емоцій

Словені

+!

+!

+!

+

+!

+

+

+

Швидкий
Наочні

+

+

_

+!

+

+!

+!

+

+

Середній
Практичні

+

+!

_

+

+!

_

+

+!

+!

Середній
Репродукт.

+

+!

+!

+

+!

_

+!

+

+

+!

+

Швидкий
Проб.-пош.

+!

+

_

+!

_

+!

+!

+!

+

+!

Повільний
Індуктивні

+

+

+!

+

+!

+

+

+

+

+!

+!

Повільний
Дедуктивні

+!

+!

_

+!

+

+

+

+

+

_

+!

Швидкий
Роб. з вч.

+!

+!

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Швидкий
Сам. роб.

+

+

+!

+

+

+!

+!

+

+!

+!

+!

Середній
Пізнав. ігри

+

+

+

+

+!

+!

+!

+

+!

+

+!

Повільний
Нав. дискус.

+!

+!

_

+!

+

+!

+

+!

+!

+!

+!

Повільний
Усний конт.

+!

+!

_

+!

_

+

+

+!

+

+

+

Середній
Письм. кон.

+

_

+

+

+

+

+

+!

+!

Середній
Лаб. конт.

+

_

+!

_

_

+

_

+

+

+!

+

Повільний

+! – вирішує це завдання успішніше, ніж інші методи даної групи;
+ – вирішує це завдання;
– – вирішує це завдання менш успішно, ніж інші методи цієї групи.