Інструкція з охорони праці при проведенні робіт у кабінеті інформатики

1. НЕБЕЗПЕЧНОСТI В РОБОТI

1. Ураження електричним струмом.

2. Опромінення.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ

1. Підготувати своє робоче місце до роботи, при цьому звернув особливу увагу:

а) на вірну посадку;

б) на рівень зору;

в) на оптимальну відстань очей від екрану.

2. Роботу розпочинати тільки з дозволу викладача.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПIД ЧАС РОБОТИ

1. Вмикання та вимикання приладів здійснювати згідно інструкції з експлуатації.

2. Забороняється самостійно здійснювати ремонт та ліквідувати неполадки в електроприладах.

3. Не дозволяється самостійно регулювати прилади, вмикати інтерфейсі та силові шнури.

4. Дотримуватися встановлених режимів роботи з комп’ютерною технікою.

5. У випадку аварійної ситуації одразу повідомити викладача.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПIСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ РОБОТИ

1. Вимкнути електроприлади.

2. Привести робоче місце до ладу.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. За виявлення будь-яких ознаках перед аварійної ситуації (запах паленої ізоляції, дим, крики учнів, запах газу та ін.) учитель повинен швидко оцінити створену обстановку.

5.2. Учитель у перед аварійній ситуації повинен подбати про безпеку учнів і на­дати їм необхідну допомогу. Вчитель повинен перевірити наявність учнів за списком у місці збору, якщо довелося покинути приміщення для занять.

5.3. Про перед аварійну ситуацію (аварійну ситуацію) необхідно повідомити директора або представника адміністрації закладу.

5.4. В умовах аварійної ситуації, що розвивається, вчитель повинен уникну­ти виникнення паніки серед співробітників і учнів.

5.5. Діяти в аварійній ситуації потрібно за вказівкою директора (або його представника) з обов’язковим дотриманням заходів особистої безпеки.

5.6. Евакуювати учнів з приміщення треба швидко, але без паніки й ме­тушні, не допускати зустрічних і пересічних потоків людей.

5.7. Залишаючи приміщення, необхідно відключити всі електроприлади й ус­таткування, виключити світло, щільно зачинити двері, вікна, кватирки.

5.8. Дії вчителя у разі пожежі повинні відповідати інструкції з пожежної безпеки закладу.

5.9. Учитель повинен уміти надавати першу долікарську допомогу потерпі­лим в аварійній ситуації. Прийоми й способи надання першої долікар­ської допомоги повинні відповідати викладеним в інструкції з першої долікарської допомоги, затвердженої директором закладу.

Заступник директора ______________ ____________________

(підпис) (ПІБ)

Отримав інструкцію _______________ _____________________

(підпис) (ПІБ)