Інструкція з охорони праці по наданню першої долікарської допомоги

ІНСТРУКЦІЯ
з охорони праці 
по наданню першої долікарської допомоги

При  нещасних випадках дуже важливо до приїзду лікаря своєчасно на­дали першу долікарську допомогу потерпілому. Контроль за організацією надання першої долікарської допомоги, наявністю та комплектністю апте­чок, справністю пристосувань та засобів надання першої допомоги, а також навчання персоналу покладається на медичних працівників та адміністра­цію навчального закладу. Схема послідовності дій при наданні першої долі­карської допомоги:

 1. Вивести потерпілого з оточення, де стався нещасний випадок.
 2. Вибрати потерпілому найбільш зручне положення, що забезпечує спокій.
 3. Визначити вид травми (перелом, поранення, опік тощо).
 4. Визначити загальний стан потерпілого, встановити, чи не порушені функції життєво важливих органів.
 5. Розпочати проведення необхідних заходів:
 • зупинити кровотечу;
 • зафіксувати місце перелому;
 • вжити реанімаційних заходів (оживлення): штучне дихання, зовніш­ній масаж серця;
 • обробити ушкоджені частини тіла.
 1. Одночасно з наданням долікарської допомоги необхідно викликати
  швидку допомогу, або підготувати транспорт для відправки потерпілого до
  найближчої медичної установи.
 2. Повідомити адміністрацію навчального закладу про те, що трапи­лось.

Важливо знати обставини, при яких сталася травма, умови, які спонукали до її виникнення, та час, годину і навіть хвилини, особливо, коли по­терпілий втратив свідомість.

 

 

Заступник директора                           ______________                 ____________________

(підпис)  (ПІБ)

 

Отримав  інструкцію                      _______________              _____________________

(підпис) (ПІБ)

«____»_____________________20__  р.