Інструкція по протипожежній безпеці

ІНСТРУКЦІЯ
по протипожежній безпеці

І Загальні положення

 1. Відповідальність за загальний стан протипожежної безпеки у кабінеті інформатики покладається на завідувача кабінетом, що зобов’язаний забезпечити:
 • безпечний стан помешкань, робочих місць, устаткування;
 • інструктаж учнів по протипожежній безпеці;
 • наявність у кабінеті засобів гасіння пожежі.

ІІ Основні вимоги пожежної безпеки

 1. До роботи в кабінеті не допускаються особи, які не пройшли вступний інструктаж.
 2. Той, хто інструктується, повинен уважно вивчити причини виникнення пожеж і засоби їх гасіння, добре знати правила пожежної безпеки.
 3. У кабінеті повинна знаходитися аптечка для надання першої допомоги.

ІІІ Вимоги до утримання технічних засобів

 1. Стан електропроводки, пристроїв повинно систематично перевірятися.
 2. Користуватися побутовими нагрівальними приладами забороняється.
 3. Вмикання та вимикання приладів здійснювати згідно інструкції з експлуатації.
 4. Забороняється самостійно здійснювати ремонт та ліквідувати неполадки в електроприладах.
 5. Не дозволяється самостійно регулювати прилади, вмикати інтерфейсі та силові шнури.
 6. Дотримуватися встановлених режимів роботи з комп’ютерною технікою.

 

IV Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Негайно виключити електричні прилади.
 2. Відключення силової лінії кабінету здійснювати одним загальним вимикачем вчителя.
 3. Привести робоче місце до ладу.

 

V Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. За виявлення будь-яких ознаках перед аварійної ситуації (запах паленої ізоляції, дим, крики учнів, запах газу та ін.) учитель повинен швидко оцінити створену обстановку.

5.2. Учитель у перед аварійній ситуації повинен подбати про безпеку учнів і на­дати їм необхідну допомогу. Вчитель повинен перевірити наявність учнів за списком у місці збору, якщо довелося покинути приміщення для занять.

5.3. Про перед аварійну ситуацію (аварійну ситуацію) необхідно повідомити директора або представника адміністрації закладу.

5.4. В умовах аварійної ситуації, що розвивається, вчитель повинен уникну­ти виникнення паніки серед співробітників і учнів.

5.5. Діяти в аварійній ситуації потрібно за вказівкою директора  (або його представника) з обов’язковим дотриманням заходів особистої безпеки.

5.6. Евакуювати учнів з приміщення треба швидко, але без паніки й ме­тушні, не допускати зустрічних і пересічних потоків людей.

5.7. Залишаючи приміщення, необхідно відключити всі електроприлади й ус­таткування, виключити світло, щільно зачинити двері, вікна, кватирки.

5.8. Дії вчителя у разі пожежі повинні відповідати інструкції з пожежної безпеки закладу:

 • при загорянні електропроводки негайно виключити струм, погасити проводку і викликати електриків;
 • гасити устаткування рідкими засобами не можна, застосовують пісок і вуглекислотні вогнегасники;
 • пінним вогнегасником дозволяється гасити електричне устаткування при знятій напрузі;
 • при запаленні одягу гасіння робити ковдрою;
 • користування вогнегасником: ручку відвернути на 180 градусів, повернути вогнегасник нагору дном і направити на осередок пожежі.

5.9. Учитель повинен уміти надавати першу долікарську допомогу потерпі­лим в аварійній ситуації. Прийоми й способи надання першої долікар­ської допомоги повинні відповідати викладеним в інструкції з першої долікарської допомоги, затвердженої директором закладу.