Практичні та тестові завдання Інформатика 5 клас

Урок 03 Комп’ютер як пристрій опрацювання даних. Різновиди комп’ютерів

Практичне завдання
Тестові завдання

Урок 05 Операційна система та її інтерфейс

Практичні завдання
Тестові завдання

Урок 06 Створення файлів. Перейменування, переміщення та відновлення папок і файлів.

Практичні завдання
Тестові завдання Файли, папки та операції над ними

Урок 7 Практична робота Операції над папками, файлами, ярликами

Практичні завдання
Підсумкові тести

Тема 2. Мережеві технології та Інтернет

Урок 8 Локальна мережа
Практичні завдання
Тестові завдання 1
Тестові завдання 2
Пошук інформації в Інтернеті. Критичне оцінювання інформації, отриманої з Інтернету
Практичні завдання
Тестові завдання
Безпечне користування Інтернетом. Завантаження даних з Інтернету. Авторське право.
Практичні завдання
Тестові завдання