Конспект уроку Основні інформаційні процеси 9 клас

Урок 2. Основні інформаційні процеси, їх характеристика та моделі. Інформаційні системи, їх види. Апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Інтелектуальна власність та авторське право. Етика і право при створенні та використанні інформаційних ресурсів. Інформаційні технології в освіті.

Цілі:

  • навчальна: сформувати уявлення про інформаційні системи, їх види та складові; розглянути ознаки інформаційного суспільства;
  • розвивальна: розвивати світоглядні уявлення про пізнаваність явищ і процесів у навколишньому світі, логічне мислення через установлення причинно-наслідкових зв’язків, інформаційну культуру особистості.
  • виховна: виховувати уважність та відповідальність, бажання мати глибокі та якісні знання.

Тип уроку: Комбінований.

Обладнання та наочність: дошка, комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, підручник, навчальна презентація.

Програмне забезпечення: браузер, пакет офісних програм.

Хід уроку

І. Організаційний етап

  • привітання
  • перевірка присутніх
  • перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне обговорення понять: інформаційний процес, джерело, приймач, канал зв’язку.

ІІІ. Формулювання теми, мети й завдань уроку; мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя. Кожен об’єкт характеризується певною інформацією. Між об’єктами, що нас оточують, може бути встановлено взаємозв’язок, який дозволяє реалізувати один або декілька інформаційних процесів. Наприклад, мобільний телефон, зв’язуючись із ретрансляторами, дозволяє виконувати прийняття, передавання і  зберігання даних  тощо.

ІV. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

Пояснення вчителя з елементами демонстрування презентації

(використовуються можливості локальної мережі кабінету або проектор)

Робота з підручником: § 1

V. Засвоєння нових знань, формування вмінь

Практичне завдання.

Робота за комп’ютером

  • Повторення правил безпечної поведінки за комп’ютером.
  • Інструктаж учителя.

Підручник ст. 13, 15-17

  • Практична робота за комп’ютерами.
  • Вправи для очей.

VІ. Підбиття підсумків уроку

VІI. Домашнє завдання

Підручник § 1 ст. 10-18

VIІІ. Оцінювання роботи учнів