Тести Типи слайдів Додавання об’єктів Інформатика 6 клас

Завдання #1
Запитання:
Що таке макет слайда?

Виберіть один з 4 варіантів відповіді:
1) Схема розміщення текстових, графічних та інших об’єктів на слайді.
2) Загальне звукове тло (наприклад, мелодію, що звучить постійно, або мовний супровід)
3) Тло слайда, колірну схему та стиль тексту кожної теми оформлення
4) Поведінку об’єктів на слайді (поява, зміна стану об’єкта тощо)

Завдання #2
Запитання:
Установіть відповідність між зображеннями піктограм і типами об’єктів розміщення на слайді.

Вкажіть відповідність для всіх 6 варіантів відповіді:
1) Таблиця
2) Відео
3) Діаграма
4) Зображення
5) Рисунок SmartArt
6) Онлайнові зображення

__
__
__
__
__
__

Завдання #3
Запитання:
Позначте правильні твердження щодо призначення та використання макетів слайдів комп’ютерної презентації.

Виберіть декілька з 4 варіантів відповіді:
1) у макетах задано розміщення текстових, графічних та інших об’єктів на слайді
2) існує лише два типи макетів – Титульний слайд та Заголовок і об’єкт
3) тип макета слайда можна вибрати під час створення нового слайда
4) не можливо поміняти тип макета вже існуючого слайда

Завдання #4
Запитання:
Установіть відповідність між зображенням кнопки або частини кнопки зі списком та їх призначенням.

Вкажіть відповідність для всіх 3 варіантів відповіді:
1) Для змінення макета існуючого слайда
2) Для відкриття списку можливих макетів для створення нового слайда
3) Для створення слайда, що має такий самий макет, як і попередній слайд, або для створення слайда з макетом Заголовок і об’єкт, якщо попередній слайд має макет Титульний слайд

__
__
__

Завдання #5
Запитання:
Вкажіть на покажчик місця заповнення для введення тексту або вставлення зображення, таблиці чи інших об’єктів

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #6
Запитання:
Вкажіть на текстове поле для введення заголовка слайда

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #7
Запитання:
Вкажіть на текстове поле для введення текстових написів

Вкажіть місце на зображенні:

Завдання #8
Запитання:
Відновіть послідовність букв, що відповідає правильній послідовності дій зі вставлення рисунка на слайд комп’ютерної презентації з використанням елементів керування Стрічки.

Вкажіть послідовність всіх 5 варіантів відповіді:
__ Вибрати файл із зображенням.
__ Вибрати кнопку Вставити.
__ Відкрити у вікні Вставлення рисунка вміст папки, що містить файл із зображенням.
__ Виконати Вставлення => Зображення => Рисунок.
__ Вибрати слайд, на який потрібно вставити рисунок.

Відповіді:
1) (1 б.) Правильні відповіді: 1;
2) (2 б.) Правильні відповіді:
1;
3;
5;
4;
6;
2;
3) (1 б.) Правильні відповіді: 1; 3;
4) (1 б.) Правильні відповіді:
2;
3;
1;
5) (1 б.) Правильні відповіді:

6) (1 б.) Правильні відповіді:

7) (1 б.) Правильні відповіді:

8) (1 б.) Правильні відповіді:
4;
5;
3;
2;
1;
Завантажити файл з тестом