Орієнтовна схема повного аналізу уроку

I. Тип і структура уроку:

 1. Тема уроку, її лаконічність, відповідність програмі.
 2. Мета уроку, дидактичні завдання окремих етапів.
 3. Тип, структура уроку, його оптимальність.
 4. Доцільність розподілу часу.

II. Зміст та методика повторення вивченого:

 1. Повнота та глибина перевірки.
 2. Методика повторення, диференціація завдань.
 3. Кількість задіяних перевіркою учнів.
 4. Об’єктивність та аргументація оцінювання.

III. Вивчення нового матеріалу:

 1. Вимоги програми.
 2. Оптимальність відбору навчального матеріалу.
 3. Науковість, зв’язок із життям, систематичність, доступність, співвідношення у матеріалі головного та другорядного.
 4. Відповідність матеріалу цілям та завданням уроку.

IV. Методи навчання:

 1. Обґрунтованість застосованих методів.
 2. Активізація пізнавальної діяльності.
 3. Використання методів проблемного навчання.
 4. Методика контролю та обліку знань.

V. Засоби навчання:

 1. Типи засобів навчання.
 2. Оптимальність відбору.
 3. Використання ІКТ.

VІ. Форми навчання:

 1. Поєднання фронтальної, індивідуальної та групової форм роботи.
 2. Самостійна робота учнів.
 3. Практична спрямованість форм навчання

VIІ. Завдання додому:

 1. Обсяг, характер і доступність матеріалу.
 2. Наявність та характер інструктажу.
 3. Наявність диференційованих завдань.
 4. Місце домашнього завдання на уроці.

VIIІ. Характер діяльності вчителя:

 1. Рівень педагогічних вимог до роботи учнів, розвитку їхніх мови, мислення.
 2. Мова вчителя та загальний стиль його поведінки.
 3. Організаторська, управлінська діяльність вчителя. Робота з різними групами учнів.
 4. Діяльність вчителя як консультанта та координатора навчання.

ІХ. Характер діяльності учнів:

 1. Самостійна робота. Робота в групах.
 2. Диференціація та індивідуалізація.
 3. Активність мислення.
 4. Розвиток психічної сфери учнів.

Х. Результати уроку:

 1. Підбиття підсумків.
 2. Виконання плану.
 3. Рівень досягнення мети.
 4. Рівень якості знань, умінь, навичок, виявлених на уроці.