Дидактична матриця уроку

Тема уроку:

Мета уроку:

Тип уроку:

Назва етапу уроку

Дидактичне завдання

Зміст діяльності учнів

Методи навчання

Методи контролю

Форми організації навчальної діяльності

Засоби

навчання

За джерелом знань

За рівнем пізнавальної активності

За логікою розгортання думки

Висновки: відповідність дидактичних елементів один одному, досягнення мети уроку

Скачати диктичну матрицю уроку