Інформатика 3 клас Календарне планування 2019-2020 н.р.

Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 3 класу

Календарно-тематичне планування 3 клас

Відповідно до чинної навчальної програми інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів 2-4 класів, яка затверджена Наказом МОН №948 від 05.08.2016 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».

№ уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

Тема 1. Інтернет

1.

Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики.

Повторення основних прийомів роботи із комп’ютерами та даними.

2.

Інструктаж з БЖД. Поняття про мережі. Поняття про мережу Інтернет. Складові вікна програми-браузера.

3.

Інструктаж з БЖД. Поняття веб-сторінки, її адреси.

4.

Інструктаж з БЖД. Пошук зображень, текстів, відео, карт в Інтернеті для навчальних предметів. Пошук з різних джерел. Додавання найкращих результатів у закладки браузера. Структурування закладок у папки.

5.

Інструктаж з БЖД. Ключові слова для пошуку (на прикладах знайомих текстів з природознавства, літературного читання, інших предметів).

6.

Інструктаж з БЖД. Авторське право та Інтернет. Безпечна робота в Інтернеті. Налаштування безпечного пошуку та безпечного перегляду відео.

Тема 2. Людина та інформація

7.

Інструктаж з БЖД. Роль інформації в житті людини.

8.

Інструктаж з БЖД . Види інформації за способом подання: текстовий, графічний, числовий, звуковий, відео.

9.

Інструктаж з БЖД . Перетворення інформації з одного виду в інший. Пристрої для роботи з текстовою, звуковою, відео інформацією.

10.

Інструктаж з БЖД . Дії з інформацією: передавання, пошук, перетворення, використання. Переваги опрацювання інформації сучасними пристроями.

11.

Інструктаж з БЖД. Структурування інформації в документах, папках. Поняття меню.

Тема 3. Графіка

12.

Інструктаж з БЖД. Програми та онлайн середовища для роботи з графічними даними.

13.

Інструктаж з БЖД. Перегляд карт. Пошук рідного краю на картах.

14.

Інструктаж з БЖД. Середовище графічного редактора. Панель інструментів. Палітра кольорів. Колір фігури і колір фону.

15.

Інструктаж з БЖД. Створення та змінювання простих зображень. Створення зображень з геометричних фігур.

16.

Інструктаж з БЖД. Доповнення малюнка підписом чи коментарем.

Повторення і систематизація навчального матеріалу за І семестр.

Тема 4. Алгоритми і виконавці

17.

16/01

Інструктаж з БЖД. План дій. Поняття алгоритму. Алгоритми і виконавці. Складання алгоритмів для виконавців.

18.

23/01

Інструктаж з БЖД. Середовища програмування для дітей: створення та змінювання послідовності команд у вигляді словесних, символьних блоків.

Порядок виконання команд виконавцем.

19.

30/01

Інструктаж з БЖД. Пошук пропущених дій в знайомій послідовності.

Складові частини об’єктів. Схема складу. Зв’язки у схемах.

20.

06/02

Інструктаж з БЖД. Істинні й хибні висловлювання.

21.

13/02

Інструктаж з БЖД. Логічне слідування.

22.

20/02

Інструктаж з БЖД. Використання логічних висловлювань з « не», «і», «або».

Тема 5. Текст

23.

27/02

Інструктаж з БЖД. Середовища для читання текстів. Закладки в тексті, цитати тощо. Віртуальні бібліотеки, довідники, енциклопедії, словники.

24.

05/03

Інструктаж з БЖД. Текстові редактори. Переміщення в текстовому документі. Виділення частин тексту. Змінювання та вдосконалення текстів.

25.

12/03

Інструктаж з БЖД. Основні команди редагування: вирізати, копіювати, вставити, видалити. Уведення символів за допомогою клавіатури.

26.

19/03

Інструктаж з БЖД. Доповнення текстів зображеннями.

27.

02/04

Інструктаж з БЖД. Таблиці в тексті: орієнтування в клітинках. Доповнення таблиць.

28.

09/04

Інструктаж з БЖД. Порівняння текстів з оманливою та правдивою інформацію. Пошук хибних висловлювань у текстах (на основі інформації з інших предметів).

Тема 6. Презентації

29.

16/04

Інструктаж з БЖД. Доповідач/доповідачка та презентація. Культура презентування. Слайд-шоу із зображень як вид презентування.

30.

23/04

Інструктаж з БЖД. Середовище створення презентацій.

31.

30/04

Інструктаж з БЖД. Переміщення слайдами презентації. Режим показу презентації та режим змінювання слайдів.

32.

07/05

Інструктаж з БЖД. Переміщення текстових вікон/полів та зображень на слайдах.

33.

14/05

Інструктаж з БЖД. Утворення нового слайду, текстового вікна/поля.

34.

21/05

Інструктаж з БЖД. Доповнення презентації текстом, зображенням, схемою.

35.

28/05

Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік .

Онлайн редагування Календарно-тематичного планування з інформатики для 3 класу

Ознайомитись з программою для 2-4 класів

Завантажити Календарне планування з 2 по 11 клас

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *